Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 7
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 11
Liczba otrzymanych recenzji – 7
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 71%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 131 dni

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 0
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 0
Liczba otrzymanych recenzji – 0
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 0%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 10 miesięcy