Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica indeksowane jest przez następujące serwisy:

ARIANTA
BazHum
CEEOL
COPE
DOAJ
Biblioteka Nauki
Index Copernicus Journals Master List
Electronic Journals Library
ERIH +
MIAR
Sherpa Romeo

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.