Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, Uniwersytet Łódzki, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3177-6026
Z-ca redaktora naczelnego
dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, Uniwersytet Łódzki, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2770-1723
Redaktor statystyczny
dr hab. Wiesław Szymczak, Uniwersytet Łódzki, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4804-1368
Redaktor językowy
dr Joanna Witkowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Członek redakcji
dr Karolina Kossakowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3618-1918
Sekretarz redakcji
dr Anna Józefczyk, Uniwersytet Łódzki, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9013-9318
Komitet Naukowy
Małgorzata Górnik-Durose – Uniwersytet Śląski, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3395-5324
Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2794-9254
Maria Lis-Turlejska – Uniwersytet Warszawski, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7418-8566
Aleksandra Łuszczyńska – Centrum Urazów, Zdrowia i Zagrożeń, Uniwersytet Kolorado, CO, USA oraz Uniwersytet SWPS, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4704-9544
Tadeusz Marek – Uniwersytet Jagielloński, Polska
https://orcid.org/0000-0003-1432-5626
Maria Platsidou – Katedra Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedonii, Grecja
Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6520-0172
Helena Sęk – Uniwersytet SWPS, Polska
Peter M. Stratton – Uniwersytet w Leeds, Centrum Terapii i Badań Rodzinnych w Leeds, Wielka Brytania
Ryszard Studenski – Uniwersytet Śląski, Polska
Cornelia Thiels – Wyższa Szkoła Zawodowa w Bielefeld, Niemcy