Recenzenci

2022
Katarzyna Nowakowska-Domagała, Uniwersytet Łódzki, Polska
Anna Paszkowska-RogaczLeszek Putyński, Uniwersytet Łódzki, Polska
Andrzej Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska
Danuta Wolska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

 

2018
Mariola Bidzan, Uniwersytet Gdański, Polska
Jolanta Chanduszko-Salska, SAN Łódź, Polska
Jan Chodkiewicz, Uniwersytet Łódzki, Polska
Elżbieta Kasprzak, UKW Bydgoszcz, Polska
Dorota Kornas-Biela, KUL, Polska
Hanna Liberska, UKW Bydgoszcz, Polska
Wiesław Łukaszewski, SWPS Sopot, Polska
Ewa Malinowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Dorota Merecz-Kot, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Polska
Magdalena Miotk-Mrozowska, UKW Bydgoszcz, Polska
Paulina Pawlicka, Uniwersytet Gdański, Polska
Leszek Putyński, Uniwersytet Łódzki, Polska
Paulina Szymańska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Andrzej Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska
Monika Wróbel, Uniwersytet Łódzki, Polska
Anna Zalewska, SWPS Poznań, Polska