Polityka antyplagiatowa

Polityka antyplagiatowa Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

  1. Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica nie uznaje żadnej formy plagiatu ani innych tego rodzaju nadużyć. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń lub oskarżeń o plagiat redakcja podejmuje odpowiednie kroki celem zbadania i wyjaśnienia sytuacji.
  2. W celu uniknięcia publikacji artykułu, który wykazuje cechy plagiatu, redakcja wykorzystuje system antyplagiatowy.
  3. Polityka antyplagiatowa czasopisma ma na celu zapobieganie wszelkim przejawom plagiatu, ochronę i poszanowanie oryginalnych wyników badań, kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród badaczy oraz ochronę własności intelektualnej autorów.
  4. Redakcja czasopisma zastrzega, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą zgłaszane i dokumentowane. Zgłoszenie tekstu do publikacji przez autora oznacza, że uznał i rzetelnie zasygnalizował prace badaczy, na których dorobek naukowy powołuje się w swoim artykule.
  5. W przypadku wykrycia plagiatu po publikacji artykułu tekst zostaje usunięty z czasopisma. Dodatkowo o zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach zostają powiadomione instytucje zatrudniające autora, recenzenci i osoby poszkodowane.