Trzydzieści lat neuronauki społecznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-969X.23.01

Słowa kluczowe:

neuronauka społeczna, neuronauka poznawcza, samotność, status społeczny

Abstrakt

Neuronauka społeczna, która narodziła się jako subdyscyplina neuronauki poznawczej na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., na przestrzeni ostatnich dekad ulegała dynamicznym przemianom. Unikalne połączenie perspektywy nauk społecznych, psychologicznych i biologicznych, jakie oferuje ta dziedzina, umożliwia badanie funkcjonowania człowieka na wielu płaszczyznach, co może prowadzić do głębszego zrozumienia mechanizmów je kształtujących. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie procesu kształtowania się neuronauki społecznej, zarówno pod kątem rozwoju badań, jak i struktur akademickich z nią związanych. Ponadto zostały przedstawione wyniki dotychczasowych badań z zakresu izolacji społecznej i subiektywnego statusu społecznego oraz wpływ tych czynników na zdrowie publiczne, co stanowi przykład zastosowania interdyscyplinarnego podejścia neuronauki społecznej w praktyce.

Bibliografia

Baron-Cohen S.E., Tager-Flusberg H.E., Cohen D.J. (1994). Understanding other minds: Perspectives from autism. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Bolis D., Schilbach L. (2018). Observing and participating in social interactions: Action perception and action control across the autistic spectrum. Developmental Cognitive Neuroscience, 29, 168–175. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2017.01.009
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.dcn.2017.01.009

Breuning L.G. (2021). Status games: Why we play and how to stop. Lanham: Rowman & Littlefield.
Google Scholar

Brothers L. (1990). The neural basis of primate social communication. Motivation and Emotion, 14(2), 81–91. https://doi.org/10.1007/BF00991637
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF00991637

Cacioppo J.T., Berntson G.G. (1992). Social psychological contributions to the decade of the brain: Doctrine of multilevel analysis. American Psychologist, 47(8), 1019. https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.8.1019
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.8.1019

Cacioppo J.T., Cacioppo S. (2018). Loneliness in the modern age: An evolutionary theory of loneliness (ETL). W: J. Olson (ed.), Advances in experimental social psychology (vol. 58, 127–197). Academic Press. https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2018.03.003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2018.03.003

Cacioppo J.T., Decety J. (2011). An introduction to social neuroscience. W: J.T. Cacioppo, J. Decety (eds.), The Oxford handbook of social neuroscience (3–8). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342161.001.0001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342161.001.0001

Cacioppo J.T., Hawkley L.C. (2009). Perceived social isolation and cognition. Trends in Cognitive Sciences, 13(10), 447–454. https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.06.005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.06.005

Cacioppo J.T., Patrick W. (2008). Loneliness: Human nature and the need for social connection. New York: W.W. Norton & Company.
Google Scholar

Campagne D.M. (2019). Stress and perceived social isolation (loneliness). Archives of Gerontology and Geriatrics, 82, 192–199. https://doi.org/10.1016/j.archger.2019.02.007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.archger.2019.02.007

Caplan G. (1974). Support systems and community mental health: Lectures on concept development. Behavioral publications.
Google Scholar

Decety J., Keenan J.P. (2006). Social neuroscience: A new journal. Social Neuroscience, 1(1), 1–4. https://doi.org/10.1080/17470910600683549
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/17470910600683549

Dunbar R.I. (1993). Coevolution of neocortical size, group size and language in humans. Behavioral and Brain Sciences, 16(4), 681–694. https://doi.org/10.1017/S0140525X00032325
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X00032325

Dunbar R.I. (1995). Neocortex size and group size in primates: A test of the hypothesis. Journal of Human Evolution, 28(3), 287–296. https://doi.org/10.1006/jhev.1995.1021
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1006/jhev.1995.1021

Dunbar R.I. (1998). The social brain hypothesis. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 6(5), 178–190. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:5<178::AID-EVAN5>3.0.CO;2-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:5<178::AID-EVAN5>3.0.CO;2-8

Ekman P., Levenson R., Friesen W. (1983). Autonomic nervous system activity distinguishes among emotions. Science, 221(4616), 1208–1210. https://doi.org/10.1126/science.6612338
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1126/science.6612338

Ernst J.M., Cacioppo J.T. (1999). Lonely hearts: Psychological perspectives on loneliness. Applied and Preventive Psychology, 8(1), 1–22. https://doi.org/10.1016/S0962-1849(99)80008-0
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0962-1849(99)80008-0

Euteneuer F. (2014). Subjective social status and health. Current Opinion in Psychiatry, 27(5), 337–343. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000083
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000083

Frith U. (1994). Autism and theory of mind in everyday life. Social Development, 3(2), 108–124. https://doi.org/10.1111/j.1467–9507.1994.tb00031.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.1994.tb00031.x

Gallese V., Fadiga L., Fogassi L., Rizzolatti G. (1996). Action recognition in the premotor cortex. Brain, 119(2), 593–609. https://doi.org/10.1093/brain/119.2.593
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/brain/119.2.593

Hari R., Henriksson L., Malinen S., Parkkonen L. (2015). Centrality of social interaction in human brain function. Neuron, 88(1), 181–193. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.022

Harlow J.M. (1868). Recovery after severe injury to the head. Publication of the Massachusetts Medical Society, 2(327), 990–992.
Google Scholar

Hawkley L.C., Capitanio J.P. (2015). Perceived social isolation, evolutionary fitness and health outcomes: A lifespan approach. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370(1669), 20140114. https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0114
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0114

Haxby J.V., Gobbini M.I., Furey M.L., Ishai A., Schouten J.L., Pietrini P. (2001). Distributed and overlapping representations of faces and objects in ventral temporal cortex. Science, 293(5539), 2425–2430. https://doi.org/10.1126/science.1063736
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1126/science.1063736

Hertz N. (2020). The lonely century: Coming together in a world that’s pulling apart. London: Sceptre.
Google Scholar

Hoebel J., Maske U.E., Zeeb H., Lampert T. (2017). Social inequalities and depressive symptoms in adults: The role of objective and subjective socioeconomic status. PloS one, 12(1), e0169764. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169764
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169764

Holt-Lunstad J., Smith T.B., Baker M., Harris T., Stephenson D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227–237. https://doi.org/10.1177/1745691614568352
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1745691614568352

Holwerda T.J., Beekman A.T., Deeg D.J., Stek M.L., van Tilburg T.G., Visser P.J., Schmands B., Jonker C., Schoevers R.A. (2012). Increased risk of mortality associated with social isolation in older men: Only when feeling lonely? Results from the Amsterdam Study of the Elderly (AMSTEL). Psychological Medicine, 42(4), 843–853. https://doi.org/10.1017/S0033291711001772
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0033291711001772

Hooker E.D., Campos B., Zoccola P.M., Dickerson S.S. (2018). Subjective socioeconomic status matters less when perceived social support is high: A study of cortisol responses to stress. Social Psychological and Personality Science, 9(8), 981–989. https://doi.org/10.1177/1948550617732387
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1948550617732387

Jaśkowski P. (2009). Neuronauka poznawcza: Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: Vizja Press & IT.
Google Scholar

Johansson G. (1978). Visual event perception. W: R. Held, H.W. Leibowitz, H.L. Teubner (eds.), Perception (675–711). Berlin: Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-3-642-46354-9_22
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-46354-9_22

Kanwisher N., McDermott J., Chun M.M. (1997). The fusiform face area: A module in human extrastriate cortex specialized for face perception. Journal of Neuroscience, 17(11), 4302–4311. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.17-11-04302.1997
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.17-11-04302.1997

Kilner J.M., Lemon R.N. (2013). What we know currently about mirror neurons. Current Biology, 23(23), R1057–R1062.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.10.051

Lam J.A., Murray E.R., Yu K.E., Ramsey M., Nguyen T.T., Mishra J., Martis B., Thomas M.L., Lee E.E. (2021). Neurobiology of loneliness: A systematic review. Neuropsychopharmacology, 46(11), 1873–1887. https://doi.org/10.1038/s41386-021-01058-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/s41386-021-01058-7

Lieberman M.D. (2006). Social cognitive and affective neuroscience: When opposites attract. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1(1), 1–2. https://doi.org/10.1093/scan/nsl010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/scan/nsl010

Lieberman M.D. (2012). A geographical history of social cognitive neuroscience. Neuroimage, 61(2), 432–436. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.12.089
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.12.089

Marmot M. (2007). The status syndrome: How social standing affects our health and longevity. New York: Macmillan Publishers.
Google Scholar

Marmot M.G., Rose G., Shipley M., Hamilton P.J. (1978). Employment grade and coronary heart disease in British civil servants. Journal of Epidemiology and Community Health, 32(4), 244–249. https://doi.org/10.1136/jech.32.4.244
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1136/jech.32.4.244

Matusall S., Kaufmann I.M., Christen M. (2011). The emergence of social neuroscience as an academic discipline. W: J.T. Cacioppo, J. Decety (eds.), The Oxford handbook of social neuroscience (10–27). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342161.013.0002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342161.013.0002

Miller G., Chen E., Cole S.W. (2009). Health psychology: Developing biologically plausible models linking the social world and physical health. Annual Review of Psychology, 60, 501–524. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163551
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163551

Muscatell K.A., Morelli S.A., Falk E.B., Way B.M., Pfeifer J.H., Galinsky A.D., Lieberman M.D., Dapretto M., Eisenberger N.I. (2012). Social status modulates neural activity in the mentalizing network. Neuroimage, 60(3), 1771–1777.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.01.080

Myin‐Germeys I., Kasanova Z., Vaessen T., Vachon H., Kirtley O., Viechtbauer W., Reininghaus U. (2018). Experience sampling methodology in mental health research: New insights and technical developments. World Psychiatry, 17(2), 123–132.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/wps.20513

Okruszek Ł., Dolan K., Lawrence M., Cella M. (2017). The beat of social cognition: Exploring the role of heart rate variability as marker of mentalizing abilities. Social Neuroscience, 12(5), 489–493. https://doi.org/10.1080/17470919.2016.1244113
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/17470919.2016.1244113

Okruszek Ł., Jarkiewicz M., Gola M., Cella M., Łojek E. (2018a). Using ERPs to explore the impact of affective distraction on working memory stages in schizophrenia. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 18(3), 437–446. https://doi.org/10.3758/s13415-018-0578-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3758/s13415-018-0578-4

Okruszek Ł., Piejka A., Wysokiński A., Szczepocka E., Manera V. (2018b). Biological motion sensitivity, but not interpersonal predictive coding is impaired in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 127(3), 305. https://doi.org/10.1037/abn0000335
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/abn0000335

Okruszek Ł., Jarkiewicz M., Szrubarz P., Wichniak A., Michałowski J., Marchewka A., Łojek E. (2019). Many ways to forget: Neurophysiology of directed forgetting mechanisms in schizophrenia. Psychiatry Research, 274, 358–364. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.02.057
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.02.057

Okruszek Ł., Piejka A., Krawczyk M., Schudy A., Wiśniewska M., Żurek K., Pinkham A. (2021). Owner of a lonely mind? Social cognitive capacity is associated with objective, but not perceived social isolation in healthy individuals. Journal of Research in Personality, 93, 104103. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104103
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104103

Onnela J.P. (2021). Opportunities and challenges in the collection and analysis of digital phenotyping data. Neuropsychopharmacology, 46(1), 45–54. https://doi.org/10.1038/s41386-020-0771-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/s41386-020-0771-3

Payne K. (2018). The broken ladder: How inequality affects the way we think, live, and die. London: Penguin Books.
Google Scholar

Piejka A., Wiśniewska M., Thayer J.F., Okruszek Ł. (2021). Brief induction of loneliness decreases vagal regulation during social information processing. International Journal of Psychophysiology, 164, 112–120. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2021.03.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2021.03.002

Pieritz K., Süssenbach P., Rief W., Euteneuer F. (2016). Subjective social status and cardiovascular reactivity: An experimental examination. Frontiers in Psychology, 7, 1091. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01091
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01091

Posner M.I., DiGirolamo G.J. (2000). Cognitive neuroscience: Origins and promise. Psychological Bulletin, 126(6), 873. https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.6.873
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.6.873

Singer T. (2012). The past, present and future of social neuroscience: An European perspective. Neuroimage, 61(2), 437–449. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.01.109
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.01.109

Stanley D.A., Adolphs R. (2013). Toward a neural basis for social behavior. Neuron, 80(3), 816–826. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.10.038
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.10.038

Tajfel H. (1970). Experiments in intergroup discrimination. Scientific American, 23(5), 96–102. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1170-96
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/scientificamerican1170-96

Thayer J.F., Lane R.D. (2000). A model of neurovisceral integration in emotion regulation and dysregulation. Journal of Affective Disorders, 61(3), 201–216. https://doi.org/10.1016/S0165-0327(00)00338-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-0327(00)00338-4

Valtorta N.K., Kanaan M., Gilbody S., Ronzi S., Hanratty B. (2016). Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: Systematic review and meta-analysis of longitudinal observational studies. Heart, 102(13), 1009–1016. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-308790
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-308790

Winkielman P. (2008). Psychologia społeczna a neuronauki: Dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek. Psychologia Społeczna, 3(1), 6.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Malon, M., & Okruszek, Łukasz. (2022). Trzydzieści lat neuronauki społecznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (23), 7–20. https://doi.org/10.18778/1427-969X.23.01

Numer

Dział

Articles