Tekst publicystyczny w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej na poziomie C2. Elementy systemu komunikowania publicznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.10

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka, tekst, dyskurs, komunikowanie publiczne, media

Abstrakt

Artykuł stanowi drugą część cyklu na temat wykorzystania tekstu publicystycznego w kształceniu kompetencji komunikacyjnej na poziomie C2 w zakresie odbioru komunikatów publicznych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano teorię komunikowania publicznego, druga część zawiera praktyczne propozycje metodyczne: tekst i ćwiczenia wraz z rozwiązaniami. Podczas interpretowania tekstów medialnych zastosowano metodę analizy dyskursu. Zwrócono więc szczególną uwagę na sytuację, konteksty działań komunikacyjnych oraz normy, reguły i strategie stosowane przez uczestników komunikowania. Przyjęto założenie, że elementy systemu komunikowania publicznego znajdują odzwierciedlenie w makrostrukturze tekstów z tej sfery. Ustalono, że zastosowanie podczas analizy kategorii takich jak: role uczestników systemu, kontrola zawartości komunikatów przekazywanych w systemie, źródła i drogi dopływu informacji do systemu, charakter kontaktów i rodzaj styczności między członkami systemu, zadania, jakie mają do wykonania, reguły, wzory i normy rządzące ich zachowaniem – pozwala na adekwatną interpretację tekstów publicznych, a tym samym umożliwia ich trafny odbiór.

Bibliografia

Cenckiewicz S., Gontarczyk P., 2008, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

van Dijk T. A., 1980, Macrostructures, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, za: A. Duszak 1998, s. 188.
Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek T. (red.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Pałuszyńska E., 2021, Tekst publicystyczny w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej na poziomie C2. Cechy medialnego dyskursu publicznego i politycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 28, s. 221–234.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.21

Świstowska M., 2009, Obecność tekstów prozy polskiej po 1989 roku i strategie ich czytania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. IX, s. 83–95.
Google Scholar

Zyzak P., 2009, Lech Wałęsa. Idea i historia, Kraków.
Google Scholar

https://vod.tvp.pl/video/tomasz-lis-na-zywo,reportaz-oddam-nobla-i-wyjde-z-polski-30032009,493992 [10.04.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Pałuszyńska , E. (2022). Tekst publicystyczny w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej na poziomie C2. Elementy systemu komunikowania publicznego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 149–161. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.10

Inne teksty tego samego autora