The Company Valuation Market Methods

Authors

  • Patryk Dunal Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

Keywords:

metody wyceny przedsiębiorstw, metoda porównań rynkowych, wartość przedsiębiorstwa

Abstract

The company is a special form of investment. The validity of company valuation is a fact, that it allows to estimate the company value, and thus control the achievement of the basic objective of companies, which is the maximization of company value. Growing information needs led to the development of many methods, among which the most important division is the distinction between market and non-market methods. The purpose of this paper is to present market valuation methods to verify the hypothesis of the existence of a board subjectivity in commonly used procedure, which could lead to discrepancies in the final results. Procedure of market valuation consists of several steps: the selection of multipliers, the choice of the comparison group, the designation of the multipliers for the comparison group and their averaging, the calculation of the value measured at the company, and the adjustment of discount and bonuses. The presentation of this methodology should emphasize certain imperfections, and may be a proof of the validity of the hypothesis – the results carried out valuations of companies still differ from each other in a fairly large extent due to the arbitrariness and subjectivity of the selection of input data and the lack of consistency in the estimation of parameters. Moving the issue of market valuation methods is the impulse to discuss the valuation of companies, which in the future would lead to desired harmonize the methodology for estimating the basic parameters for the valuation, which undoubtedly will be an added value to the science of finance and management.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beccalli E., Frantz P., 2011, Valuation and securities analysis, Undergraduate Study in Economics, Management, Finance and the Social Sciences, The London School of Economics and Political Science, London.
Google Scholar

Borowiecki R. (red.), 1997, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom 2. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, TWIGGER, Warszawa.
Google Scholar

Estimating Illiquidity Discounts - New York University Stern School of Business. Źródło: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/illiquiddic.htm [data dostępu: 28.07.2013].
Google Scholar

Fernandez P., 2004, Company valuation methods. The most common errors in valuations, IESE Business School, University of Navara, Barcelona.
Google Scholar

Higgins R. C.,1989, Analysis for Financial Management, IRWIN, Homewood.
Google Scholar

Hill R. A., 2012, Company valuation and takeover: Part II, Ventus Publishing ApS, London.
Google Scholar

Jaki A., 2004, Wycena przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Google Scholar

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., DzU 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
Google Scholar

List PwC Polska Sp. z o.o., Rekomendacja dotycząca parytetu wymiany, załącznik nr 6, s. 9, Warszawa 2006. Źródło: http://www.zrew.com.pl/raporty-files/Rekomendacja%20dot.parytetu%20wymiany.pdf [data dostępu: 28.07.2013].
Google Scholar

Michalski M., 2001, Zarządzanie przez wartość. Finanse i Przedsiębiorstwo, Warszawa.
Google Scholar

Miciuła I., 2012, Metody wyceny przedsiębiorstw jako mierniki efektywności gospodarowania, [w:] T. Dudycz, G. Obsert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 261, Wrocław.
Google Scholar

Fabozzi F. J., Peterson P. P., 2003, Finacial management & analysis, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
Google Scholar

Nowak M., 2010, Wycena przedsiębiorstw, Centrum Edukacji Ekspert, Warszawa.
Google Scholar

Roj M., 2012, Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą rynkową – między teorią a praktyką, Grupa Gumułka Audyt Sp. z o. o., wykład ekspercki przeprowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniu 27.03.2012 r.
Google Scholar

Roj M., 2012, Case study – Wycena przedsiębiorstwa metodą rynkową, Grupa Gumułka Audyt Sp. z o. o., wykład ekspercki przeprowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniu 27.03.2012 r.
Google Scholar

Steiger F., 2008, The validity of company valuation using Discounted Cash Flow methods, Seminar Paper, European Business School, Cambridge.
Google Scholar

Szablewski A., Tuzimek R. (red.), 2004, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

Szablewski W. (red.), 2003, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Zadora H., 2005, Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Published

2014-02-17

How to Cite

Dunal, P. (2014). The Company Valuation Market Methods. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(300), 61–73. Retrieved from https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/95

Issue

Section

Finance