Microenterprises Statistics – Organization of the Annual Survey of Economic Activity of Enterprises and Its Results in the Years 2009–2021

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.361.01

Keywords:

microenterprises, SP-3 survey, surveys integration, results of economic activity

Abstract

After introducing the specialization of Statistical Offices in 2009 – assigning specialized nationwide tasks, performed as part of the activity aimed at official statistics as a whole – the Statistical Office in Łódź (SO in Łódź) became responsible for the implementation of tasks, among others, in the field of small and medium‑sized enterprises statistics. The SO in Łódź prepared and conducted an annual survey of economic activity of enterprises (SP–3) and a panel survey of enterprises (PL1, PL2) throughout the country. In the following years some serious changes occurred in the above mentioned research.

The aim of the paper is to familiarize readers and users of statistical data with both theoretical and practical aspects of conducting statistical research in the area of non‑finance enterprises. The paper is addressed to individuals interested in the methodology of statistical research, statistical reporting (of entities), or to those who deal with data analysis in the sector of small (including micro) and medium‑sized enterprises.

The first part of the paper, which is of methodical character, includes detailed information on the organization of selected annual statistical research on non‑finance enterprises, in particular information related to microenterprises. The whole range of problems of the SP–3 survey was discussed together with the changes which occurred in this research throughout the whole analysed period – among others, the process of surveys integration (PL1, PL2 and KZ surveys). The second part of the paper is of empirical character and it contains selected results of economic activity of enterprises with up to 9 persons employed in 2020 (research conducted in 2021) in relation to the results obtained by microenterprises in previous years. The final part of the paper stresses the importance of data obtained from SP–3 survey and its ability to satisfy a wide range of information needs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank Danych Lokalnych (BDL) (b.d.), https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 15.10.2022].
Google Scholar

Biuletyn Informacji Publicznej (2022), Specjalizacja urzędów statystycznych, https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/urzedy-statystyczne/specjalizacje-urzedow-statystycznych/ [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Biuletyn Informacji Publicznej (b.d.), Jakość w statystyce, https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/jakosc-w-statystyce/ [dostęp: 15.10.2022].
Google Scholar

Eurostat (2022), Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BD_9BD_SZ_CL_R2/default/table?lang=en [dostęp: 15.10.2022].
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (1992), Podstawowe dane statystyczne o działalności gospodarczej jednostek małych zatrudniających do 5 pracowników, Departament Produkcji i Postępu Naukowo-Technicznego, Warszawa.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (1994), Podstawowe dane statystyczne o działalności gospodarczej jednostek małych o liczbie pracujących do 5 osób, Departament Przedsiębiorstw, Warszawa.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (1996), Działalność gospodarcza małych przedsiębiorstw w latach 1993–1995, Departament Przedsiębiorstw, Warszawa.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2000), Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 1999 r., Departament Przedsiębiorstw, Warszawa.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2005), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2003 r.,
Google Scholar

Departament Przedsiębiorstw, Warszawa.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2008), Zarządzenie wewnętrzne nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie specjalizacji urzędów statystycznych.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2019), Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych, Departament Przedsiębiorstw, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/zeszyt-metodologiczny-badania-przedsiebiorstw-niefinansowych-2019,28,2.html [dostęp: 15.10.2022].
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2020), PBSSP na 2020 – wersja interaktywna, http://form.stat.gov.pl/formaty/pbssp.php?rok-pbssp=2020 [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2021a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 r., Departament Przedsiębiorstw, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w–2020-roku,2,17.html [dostęp: 15.10.2022].
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2021b), Wytyczne metodyczne SP–3 za 2020 r. (dotyczące badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób, realizowanego na formularzu SP–3), Departament Przedsiębiorstw, Warszawa.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (b.d.), Raporty jakości na potrzeby krajowe, https://raportyjakosci.stat.gov.pl/ [dostęp: 15.10.2022].
Google Scholar

Mozołowski R. (1990), Kronika ważniejszych wydarzeń w GUS, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, s. 42–43.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz.U. z 1991 r. Nr 10, poz. 35).
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2366 ze zm.).
Google Scholar

SP–3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2020 (b.d.), http://form.stat.gov.pl/formularze/2021/passive/SP–3.pdf [dostęp: 15.10.2022].
Google Scholar

Statut Urzędu Statystycznego w Łodzi stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 21 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi (Dz. Urz. GUS z 2010 r. Nr 9, poz. 59).
Google Scholar

Statut Urzędu Statystycznego w Łodzi stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi (Dz. Urz. GUS z 2012 r., poz. 42 ze zm.).
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi (2009), Raport z przebiegu realizacji badania SP–3 za 2008 r., Łódź.
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi (2010), Zarządzenie wewnętrzne nr 16 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 25 października 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi (b.d.), https://lodz.stat.gov.pl/ [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi (b.d.), Zadania i działalność Ośrodka Małych i Średnich Przedsiębiorstw, https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-1009/ [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi, Główny Urząd Statystyczny (2015), Działalność przedsiębiorstw liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2013-r-,21,1.html [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi, Główny Urząd Statystyczny (2017), Działalność przedsiębiorstw liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2015-r-,21,3.html [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi, Główny Urząd Statystyczny (2019), Działalność przedsiębiorstw liczbie pracujących do 9 osób w 2017 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2017-roku,21,6.html [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi, Główny Urząd Statystyczny (2020), Działalność przedsiębiorstw liczbie pracujących do 9 osób w 2019 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2019-roku,21,8.html [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi, Główny Urząd Statystyczny (2021), Działalność przedsiębiorstw liczbie pracujących do 9 osób w 2020 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2020-roku,21,9.html [dostęp: 15.07.2022].
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 1991 r. Nr 111, poz. 480).
Google Scholar

Zarządzenie nr 66 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad zbierania podstawowych danych statystycznych o pozarolniczej działalności gospodarczej i związanych z nimi obowiązków sprawozdawczych (Dz. Urz. GUS z 1990 r. Nr 25, poz. 125).
Google Scholar

Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitych zasad zbierania podstawowych danych statystycznych o pozarolniczej działalności gospodarczej i związanych z nimi obowiązków sprawozdawczych (Dz. Urz. GUS z 1991 r. Nr 2, poz. 11).
Google Scholar

Zarządzenie nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie zmian w zakresie obowiązków sprawozdawczych (Dz. Urz. GUS z 1991 r. Nr 7, poz. 54).
Google Scholar

Published

2023-02-22

How to Cite

Mikulec, A. (2023). Microenterprises Statistics – Organization of the Annual Survey of Economic Activity of Enterprises and Its Results in the Years 2009–2021. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(361), 1–21. https://doi.org/10.18778/0208-6018.361.01

Issue

Section

Articles