Kryzys pandemiczny i jego wpływ na sport

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.84.01

Słowa kluczowe:

sport, media, COVID-19, konsumpcja, kibice

Abstrakt

W artykule dokonano opisu wywołanych pandemią COVID-19 zmian w funkcjonowaniu sportu wyczynowego i profesjonalnego prezentowanego w mediach. Wskazane zostało silne uzależnienie sportu od mediów elektronicznych, jego skutki w sytuacji przerwy w produkcji sportowych widowisk dla samych mediów, organizacji sportowych i sportowców oraz pandemiczne strategie zaradcze. Przedstawiona została także dyskusja nad rolą sportu we współczesnej kulturze konsumpcyjnej i jego znaczenie dla rozwoju i ograniczania skutków pandemii.

Bibliografia

Bengel C. (2020), Coronavirus: How a Champions League match contributed to Italy’s COVID-19 outbreak, https://www.cbssports.com/soccer/news/coronavirus-how-a-champions-league-matchcontributed-to-italys-covid-19-outbreak/ (accessed: 3.11.2022).
Google Scholar

Borges F. (2019), Soccer clubs as media organizations: A case study of Benfica TV and PSG TV, “International Journal of Sport Communication”, vol. 12(2), pp. 275–294.
Google Scholar

Brannagan P.M., Giulianotti R. (2015), Soft power and soft disempowerment: Qatar, global sport and football’s 2022 world cup finals, “Leisure Studies”, vol. 34(6), pp. 703–719.
Google Scholar

BRC (2019), Sports Global Market Opportunities and Strategies to 2022, Business Research Company, Dublin.
Google Scholar

Euronews (2022), COVID in Europe: Netherlands to reopen shops, gyms, and hairdressers, https://www.euronews.com/2021/12/23/covid-19-spike-felt-across-europe-as-vaccination-remainsstagnant (accessed: 22.03.2022).
Google Scholar

Evans A.B., Blackwell J., Dolan P., Fahlén J., Hoekman R., Lenneis V., McNarry G., Smith M., Wilcock L. (2020), Sport in the face of the COVID-19 pandemic: towards an agenda for research in the sociology of sport, “European Journal for Sport and Society”, vol. 17(2), pp. 85–95, https://doi.org/10.1080/16138171.2020.1765100
Google Scholar

Giulianotti R., Collison H. (2020), Sport and the Covid-19 Pandemic: A Structuralist Analysis of Key Themes in the UK Mass Media, “Frontiers in Sports and Active Living”, vol. 2, https://doi.org/10.3389/fspor.2020.578472
Google Scholar

Giulianotti R., Numerato D. (2018), Global sport and consumer culture: An introduction, “Journal of Consumer Culture”, vol. 18(2), pp. 229–240.
Google Scholar

Goffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, transl. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Goldman M.M., Hedlund D.P. (2020), Rebooting Content: Broadcasting Sport and Esports to Homes During COVID-19, “International Journal of Sport Communication”, vol. 13(3), pp. 370–380.
Google Scholar

Grix J., Lee D. (2013), Soft power, sports mega-events and emerging states: The lure of the politics of attraction, “Global Society”, vol. 27(4), pp. 521–536, https://doi.org/10.1080/13600826.2013.827632
Google Scholar

GUS (2021), Kultura fizyczna w latach 2019 i 2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa–Rzeszów.
Google Scholar

Horky T. (2020), No sports, no spectators – no media, no money? The importance of spectators and broadcasting for professional sports during COVID-19, “Soccer & Society”, vol. 22, https://doi.org/10.1080/14660970.2020.1790358
Google Scholar

Hull K., Romney M. (2020), “It Has Changed Completely”: How Local Sports Broadcasters Adapted to No Sports, “International Journal of Sport Communication“, vol. 13(3), pp. 494–504, http://journals.humankinetics.com/view/journals/ijsc/13/3/article-p494.xml (accessed: 14.04.2021).
Google Scholar

IOC (2016), Global Broadcast And Audience Report − Olympic Games Rio 2016, International Olympic Committee, https://library.olympics.com/ (accessed: 6.05.2021).
Google Scholar

IOC (2018), Global Broadcast And Audience Report − Olympic Winter Games PyeongChang 2018, International Olympic Committee, https://stillmed.olympic.org/ (accessed: 6.05.2021).
Google Scholar

Jankowski K.W., Kosiewicz J., Wanat S., Żyśko J. (1997), Przeobrażenia systemowo-strukturalne kultury fizycznej, [in:] K.W. Jankowski, Z. Krawczyk (eds.), Przeobrażenia kultury fizycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa, pp. 123–132.
Google Scholar

King A. (2002), The End of the Terraces. The Transformation of English Football in the 1990, Leicester University Press, London–New York.
Google Scholar

King K.R. (2020), Professional Tennis’s Constellational Response to COVID-19, “International Journal of Sport Communication”, vol. 13(3), pp. 344–351.
Google Scholar

Kuźbik P. (2011), Strategia społecznej odpowiedzialności szansą rozwoju klubów piłkarskich w Polsce, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 156, pp. 221–230.
Google Scholar

Lenartowicz M. (2018), Organizacja wielkich imprez sportowych jako element strategii soft power, [in:] Z. Dziubiński, M. Lenartowicz (eds.), Kultura fizyczna a prestiż społeczny, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa, pp. 36–43.
Google Scholar

Lenartowicz M., Mosz J. (2018), Stadiony i widowiska. Społeczne przestrzenie sportu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Mazurkiewicz M. (2021), The mass mobilization of Polish football fans in the face of Covid-19: Duties of the heart, [in:] P.M. Pedersen, B.J. Ruihley, B. Li (eds.), Sport and the Pandemic: Perspectives on Covid-19’s Impact on the Sport Industry, Routledge, London–New York, https://www.researchgate.net/publication/344644234_Sport_and_the_Pandemic_Perspectives_on_Covid-19%27s_Impact_on_the_Sport_Industry (accessed: 14.05.2022).
Google Scholar

Mosz J. (2011), “Medializacja” współczesnego sportu, [in:] Z. Dziubiński, M. Lenartowicz (eds.), Kultura fizyczna a kultura masowa, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa, pp. 165–174.
Google Scholar

Pawlak Z., Smoleń A. (2015), Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Google Scholar

Pedersen P.M., Ruihley B.J., Li B. (2021) (eds.), Sport and the Pandemic: Perspectives on Covid-19’s Impact on the Sport Industry, Routledge, London–New York.
Google Scholar

Preuss H. (2006), Lasting effects of mega sport events, http://www.idrottsforum.org
Google Scholar

Toohey K., Veal A.J. (2007), The Olympic Games: Social Science Perspective, CABI, Wallingford.
Google Scholar

Two Circles (2020), Covid-19 set to halve 2020 sports calendar – new analysis, https://twocircles.com/gb-en/articles/covid-to-halve-2020-sports-calendar/ (accessed: 26.04.2021).
Google Scholar

Sahaj T. (2018), Physical Activity, Disability and Health in Advertising Campaigns Associated with Major Sporting Events in the World, “Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 14(3), pp. 72–91, http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.3.05
Google Scholar

Schardt B. (2006), Die Entwicklung des Öffentlichen Interesses und des Kommersz bei den Olympischen Winterspiele 1964 und 1976 in Innsbruck, [in:] N. Müller, M. Messing, H. Preuss (eds.), From Chamonix to Turin. The Winter Games in the Scope of Olympic Research, “Olympische Studien”, vol. 8, Agon, Kassel, pp. 213–225.
Google Scholar

Sowa J., Wolański K. (2017), Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.
Google Scholar

Vaudreuil N.J., Kennedy A.J., Lombardo S.J., Kharrazi F.D. (2021), Impact of COVID-19 on Recovered Athletes Returning to Competitive Play in the NBA “Bubble”, “The Orthopaedic Journal of Sports Medicine”, vol. 9(3): 232596712110045, https://doi.org/10.1177/23259671211004531
Google Scholar

Opublikowane

2023-03-30 — zaktualizowane 2023-06-07

Wersje

Jak cytować

Lenartowicz, M. (2023). Kryzys pandemiczny i jego wpływ na sport. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (84), 5–18. https://doi.org/10.18778/0208-600X.84.01 (Original work published 30 marzec 2023)