Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica <div style="text-align: justify;"> <p>Profil czasopisma <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica</em>&nbsp; obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych. Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu.</p> </div> pl-PL marcin.kotras@uni.lodz.pl (Marcin Kotras) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) Mon, 10 Jul 2023 13:30:39 +0200 OJS 3.3.0.15 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Sztuka ultrakonserwatywnego buntu. Analiza dyskursu https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18605 <p>Przedmiotem artykułu jest aspekt buntu w dyskursie ultrakonserwatywnym prowadzonym w polskim polu sztuk wizualnych. Korzystając ze zdobyczy socjologicznej analizy dyskursu, socjologii krytycznej i socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, autor analizuje dzieła sztuki, teksty pisane i inne wypowiedzi artystów wyznających ultrakonserwatywne wartości. Po rozdziale poświęconym przyjętej perspektywie teoretyczno-badawczej po kolei w tekście badane są główne wątki i aspekty tego nowo powstałego fenomenu kulturowego. Ostatni rozdział, zamykający tekst, jest poświęcony zagadnieniu „marszu przez instytucje” i walki o hegemonię kulturową w polskim polu sztuki.</p> Paweł Możdżyński Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18605 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200 Pomiędzy mitem i rzeczywistością – zróżnicowanie stanowisk na temat wolności i powinności artysty https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18606 <p>Celem artykułu jest prezentacja zróżnicowanych stanowisk na temat wolności i powinności artysty. Autorkę interesują dyskursy na temat wolności artysty, współistniejące w obiegu publicznym. Formułują je sami artyści, krytycy, naukowcy, przedstawiciele mediów i Kościoła, a nawet prawnicy.</p> <p>Egzemplifikację omówionych w pierwszej części artykułu dyskursów dotyczących wolności artysty stanowi publiczna dyskusja na temat kontrowersyjnego spektaklu <em>Klątwa</em> (na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego), znajdującego się (od 2017 r.) w repertuarze stołecznego Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, zrealizowanego przez chorwackiego reżysera Olivera Frljicia.</p> Emilia Zimnica-Kuzioła Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18606 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200 Sztuka w COVIDZIE. Instytucje upowszechniające sztukę współczesną w czasie pandemii i ich publiczność https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18607 <p>Artykuł, bazując na badaniach jakościowych i danych dotyczących frekwencji, analizuje funkcjonowanie instytucji upowszechniających sztukę współczesną i zachowania ich odbiorców podczas pandemii COVID-19. Do interpretacji omawianych zjawisk zastosowana została koncepcja anomii Émile’a Durkheima i typów indywidualnego przystosowania Roberta K. Mertona.</p> Izabela Franckiewicz-Olczak Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18607 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200 Metawersum i jego potencjał twórczy dla sztuk wizualnych https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18608 <p>Narodowe Centrum Kultury prowadzi projekt badawczy typu foresight, dotyczący wpływu wschodzących technologii na sztukę. W artykule przedstawiono pierwsze wnioski z analizy możliwości stwarzanych przez rozwój wirtualnych przestrzeni, dostępnych dla artystów i publiczności – mających prowadzić do powstania Metawersum – oraz nowej formy własności, jaką jest NFT. Tekst poświęcony został potencjałowi nowych narzędzi i mediów, a więc pozytywnym aspektom styku najnowszych technologii i sztuki. W artykule można znaleźć definicję Metawersum, NFT oraz sztuki cyfrowej. Te elementy rzeczywistości społecznej (oraz technologicznej) okazują się nie tylko zazębiać, ale i dopełniać. Tekst odpowiada na pytanie, jaki potencjał dla artystów sztuk wizualnych niesie ze sobą kolejna faza transformacji cyfrowej.</p> Agata Kępińska, Rafał Wiśniewski Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18608 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200 Osamotnieni, wyizolowani, autowykluczeni? Z czego wynika nieobecność mężczyzn seniorów w instytucjach kultury? https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18611 <p>Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań ograniczonej obecności mężczyzn seniorów w instytucjach kultury w Polsce. W tekście scharakteryzowane zostały kontekst podejmowania przez starszych mężczyzn instytucjonalnej aktywności kulturalnej oraz główne powody, dla których ich skala uczestnictwa w kulturze jest niska. Zasadniczymi czynnikami, które różnicują charakter partycypacji kulturalnej, jest płeć kulturowa oraz wynikające z niej wzorce zachowań i indywidualne strategie adaptacyjne. Wątki te analizowane są w kontekście barier i problemów, jakich doświadczają mężczyźni seniorzy, a także ryzyk związanych z wykluczeniem społecznym w obrębie tej grupy.</p> Krzysztof Stachura Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18611 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200 Wspomnienie https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18613 Krzysztof T. Konecki, Waldemar Dymarczyk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18613 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0200