O czasopiśmie

Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zapraszamy do składania oryginalnych tekstów opisujących zarówno procesy zachodzące w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe uwarunkowania lub odniesienia, bądź możliwe do porównania w skali międzynarodowej.

 

Aktualności

1.12.2021 Ekonomia Międzynarodowa otrzymała 40 pkt MEiN! Serdecznie zapraszamy do składania tekstów do publikacji w naszym czasopiśmie.

 

Z przyjemnością informujemy, iż od 2021 r. w czasopiśmie Ekonomia Międzynarodowa pojawia się nowa rubryka "Debiuty Naukowe" dedykowana artykułom Młodych Badaczy (studentów i doktorantów). 

Teksty kierowane do nowej rubryki podlegają standardowej procedurze publikacyjnej.      

Ogłoszenia

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

02.12.2021

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo Ekonomia Międzynarodowa zostało włączone na listę czasopism punktowanych.  Punktacja przyznana przez MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)

Przeczytaj więcej na temat Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Aktualny numer

Nr 38 (2022)
Wyświetl wszystkie wydania