Gramatyka w praktyce i teorii. O serii podręczników do nauki języka polskiego jako obcego Gramatyka dla praktyka. Funkcjonalne ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.25

Słowa kluczowe:

nauczanie języka polskiego jako obcego, gramatyka funkcjonalna, gramatyka pedagogiczna

Abstrakt

Celem recenzji jest krytyczne omówienie serii trzech podręczników do nauki gramatyki polskiej jako obcej Gramatyka dla praktyka autorstwa Kamili Dembińskiej, Karoliny Fastyn-Pleger, Agnieszki Małyski i Marty Ułańskiej. Omówiono sposób realizacji zamysłu metodycznego, który stanowi podstawę organizacji materiału w podręcznikach, zawartość poszczególnych części serii, tematykę i stosowane formy ćwiczeń, metajęzyk, obecne w podręcznikach gatunki tekstów oraz warstwę stylistyczną, socjokulturową i realioznawczą.

Bibliografia

Dembińska K., Fastyn-Pleger K., Małyska A., Ułańska M., 2017, Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo, Potsdam.
Google Scholar

Dembińska K., Fastyn-Pleger K., Małyska A., Ułańska M., 2021, Gramatyka dla praktyka. Czasownik, Potsdam.
Google Scholar

Dembińska K., Fastyn-Pleger K., Małyska A., Ułańska M., 2022, Gramatyka dla praktyka. Składnia, Potsdam.
Google Scholar

Grochala B., 2016, Metajęzyk w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 23, s. 73–82.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.06

Izdebska-Długosz D., 2016, Uczyć czy nie uczyć? – Przemiany miejsca i roli gramatyki w świetle metod nauczania języków obcych, „Acta Humana”, nr 7, s. 93–103.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/ah.2016.7.93

Janowska I., 2020, Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 27, 505–526.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.30

Kaczmarski S. P., 2002, Gramatyka a funkcjonalno-komunikacyjne nauczanie języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 15–19.
Google Scholar

Nassaji H., Fotos S., 2011, Teaching Grammar in Second Language Classroom, Nowy Jork i Londyn.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203850961

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Dembowska-Wosik, I. (2022). Gramatyka w praktyce i teorii. O serii podręczników do nauki języka polskiego jako obcego Gramatyka dla praktyka. Funkcjonalne ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 377–382. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.25