Recenzenci

prof. Sławomir J. Bukowski
prof. Czesław Bywalec
prof. Józefa Famielec
dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel
prof. Kazimierz Górka
dr hab. Barbara Kryk
prof. Eulalia Skawińska
dr hab. Jerzy Węcławski
prof. Sławomir Bukowski
prof. Kazimierz Górka
prof. Barbara Kryk
prof. Piotr Małecki
prof. Andrzej Pawlikprof. Tomasz Zalega