Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska

Redaktorzy tematyczni
dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska – zrównoważony rozwój
dr Dorota Kobus-Ostrowska – ekonomia społeczna
dr Piotr Krajewski – polityka fiskalna
dr Leszek Kucharski – makroekonomia i polityka rynku pracy
dr Tomasz Legiędź – ekonomia rozwoju
dr Aleksandra Majchrowska – rynek pieniężny i polityka monetarna
dr hab. Piotr Urbanek – mikroekonomia i przedsiębiorczość

Redaktor statystyczny
dr Iwona Świeczewska

Rada programowa
prof. Ewa Bojar Politechnika Lubelska
prof. Stanisław Czaja Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Hans Diefenbacher Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg  Niemcy
prof. Grażyna Gierszewska Politechnika Warszawska
prof. Anna Krajewska Uniwersytet Łódzki
prof. Walentyna Kwiatkowska Uniwersytet Łódzki
dr Sandeep Pachpande ASM Group of Institute’s Pune Indie
prof. Sayalee s. Gankar MIT School of Management Pune Indie
prof. Erico Ernesto Wulf Betancourt University of La Serena Chile
prof. Anna Ząbkowicz Uniwersytet Jagielloński