Wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym dla Unii Europejskiej i Polski

Autor

  • Joanna Kulczycka Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.05

Słowa kluczowe:

gospodarka o obiegu zamkniętym, krajowa konsumpcja materialna, surowce wtórne

Abstrakt

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki gospodarczej, zmierzającej do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania produktów i procesów na środowisko w całym łańcuchu wartości. Efektem podejmowanych działań powinno być pozostawanie w gospodarce produktów, surowców i materiałów tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być w możliwie największym zakresie zredukowane. W tym celu konieczne jest właściwe opracowanie i dobranie wskaźników do strategii działania w zakresie GOZ. Stąd też celem artykułu jest dokonanie przeglądu proponowanych wskaźników i priorytetowych obszarów GOZ w UE i w wybranych krajach oraz zidentyfikowanie pozycji Polski w wybranych obszarach GOZ. Na tej podstawie oraz uwzględniając specyficzne cele GOZ w Polsce, wyszczególnione w krajowych dokumentach, zaproponowano wskaźniki istotne dla monitorowania transformacji gospodarki polskiej w kierunku GOZ.

Bibliografia

EESC, Circular Economy Strategies and Roadmaps in Europe, Identifying synergies and the potential for cooperation and alliance building Final Report. Study, 2019, s. 3–18, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-19-425-en-n.pdf dostęp: 13.05.2019
Google Scholar

GUS, Rachunki Ekonomiczne Środowiska, Notka informacyjna, Warszawa 2018.
Google Scholar

Jarosiński A., Kulczycka J., Ocena możliwości pozyskiwania niektórych surowców krytycznych w Polsce w związku z realizacją koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, „Inżynieria Mineralna” 2018, t. 19, nr 1, s. 315–324.
Google Scholar

Kulczycka J., Nowaczek A., Smol M., Avdiushchenko A., Hausner J., Gospodarka o obiegu zamkniętym – znajomość i akceptacja założeń wśród mieszkańców Małopolski, „Aura” 2017, nr 10, s. 17–19.
Google Scholar

Pietrzyk-Sokulska E., Radwanek-Bąk B., Kulczycka J., Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym, „Przegląd Geologiczny” 2018, t. 66, nr 3, s. 160–165.
Google Scholar

Komunikat KE, 2014: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”, KOM 398.
Google Scholar

Komunikat KE, 2015: Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, KOM 614.
Google Scholar

Komunikat KE, 2018: w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym, KOM 029.
Google Scholar

Projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przesłany na KRM, 2018, https://mpit.bip.gov.pl/fobjects/details/480822/pismo-przewodnie-pdf.html dostęp: 13.05.2019
Google Scholar

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 2018, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r62073261902,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-Mapy-drogowej-transformacji-w.html dostęp: 13.05.2019
Google Scholar

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, Bruksela 4.03.2019, COM(2019) 190 final.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Kulczycka, J. (2018). Wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym dla Unii Europejskiej i Polski. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 81–93. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.05

Numer

Dział

Artykuły naukowe