Wpływ działalności przemysłu wydobywczego i energetycznego na środowisko życia ludzi – szansa czy zagrożenie? Przykład KWB i Elektrowni Bełchatów

Autor

  • Paulina Kucharska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.04

Słowa kluczowe:

Kombinat Górniczo-Energetyczny Bełchatów, gmina Kleszczów, rozwój zrównoważony

Abstrakt

Nadrzędnym celem podjętych w artykule rozważań było zbadanie problemu wpływu przemysłu wydobywczego i energetycznego na środowisko życia mieszkańców. Podkreślony został ambiwalentny stosunek do tej kwestii, rozpatrywanej zarówno pod kątem zagrożeń środowiskowych, generowanych przez analizowane rodzaje działalności przemysłowej, jak i z perspektywy korzyści finansowych, pozyskiwanych przez samorząd z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat. Do analizy podjętej problematyki posłużył przykład gminy Kleszczów, na której terenie zlokalizowana jest większość wyrobiska górniczego KWB Bełchatów. Wspomniana jednostka samorządu terytorialnego pobiera wysokie podatki i opłaty od spółki PGE, jednocześnie będąc bezpośrednim odbiorcą negatywnych skutków działalności górniczej, wliczając zanieczyszczenie gleb, powietrza, odwodnienie terenu czy wstrząsy górnicze. Na podstawie przeprowadzonego badania kwestionariuszowego przedstawiono opinię mieszkańców na temat wpływu działalności przemysłowej na środowisko ich życia. Badanie społeczne pozwoliło także poznać stanowisko respondentów odnośnie do wysokości wypłacanych przez PGE S.A. kwot oraz tego, czy zmiany w środowisku są należycie rekompensowane finansowo. W toku rozważań zweryfikowano także stwierdzenie o kluczowej roli jednostki samorządu terytorialnego w budowaniu strategii rozwoju zrównoważonego i podejmowaniu inicjatyw mających na celu równoważenie strat środowiskowych oraz zapewnienie utrzymania przewagi konkurencyjnej po zaprzestaniu działalności górniczej.

Bibliografia

Bednarczyk J., Prognoza rozwoju produkcji energii elektrycznej w Polsce i jej struktura na tle wielowymiarowych wskaźników osiąganych przez kopalnie węgla brunatnego i współpracujące elektrownie, [w:] Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko, IV Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
Google Scholar

Bełchatów – wykorzystana szansa. Zarys monograficzny i bibliografia KWB Bełchatów 1960–1984, t. 2, red. J. Pilecki, POLTEGOR, Wrocław 1986.
Google Scholar

„BOT, Górnictwo i Energetyka: człowiek, energia, rozwój: miesięcznik grupy BOT” 2007, nr 16.
Google Scholar

Elektrownia Bełchatów w latach 1999–2015, red. J. Bonowicz, A. Ligęza, A. Frydrych, A. Wójcik, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec 2015.
Google Scholar

Gmina samowystarczalna energetycznie: Bełchatów, red. S. Całus, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Częstochowa 2017.
Google Scholar

Kasztelewicz Z., Zajączkowski M., Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na sektor publiczny, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2010, nr 4, s. 227–243.
Google Scholar

Limanówka J., Rekultywacja i rewitalizacja terenów górniczych w BOT KWB Bełchatów Spółka Akcyjna, [w:] Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, VIII konferencja, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Mysłowice 2006.
Google Scholar

Mierosławska A., Rolnictwo w rejonie bełchatowskich inwestycji górniczo-energetycznych. Uwarunkowania, zagrożenia, szanse, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Studia i Monografie, nr 81, Warszawa 1997.
Google Scholar

Mirek A., Biały L., Stan zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla brunatnego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących w KWB „Bełchatów”, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2009, nr 2, s. 327–341.
Google Scholar

Motyka J., Czop M., Jończyk W., Stachowicz Z., Jończyk I., Martyniak R., Wpływ głębokiej eksploatacji węgla brunatnego na zmiany środowiska wodnego w rejonie Kopalni „Bełchatów”, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2007, nr 2, s. 477–487.
Google Scholar

Pająk K., Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
Google Scholar

Szczepiński J., Forecasting of Groundwater Table Recovery after Closure of the Bełchatow Lignite Open Cast Mine, POLTEGOR, Wrocław 2001.
Google Scholar

Szkody w środowisku, odszkodowania i zabezpieczenia roszczeń na terenach górnictwa odkrywkowego, red. J. Malewski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Google Scholar

http://www.bip.kleszczow.pl dostęp: 2.05.2019
Google Scholar

http://www.elbelchatow.pgegiek.pl dostęp: 2.05.2019
Google Scholar

http://www.kwbbelchatow.pgegiek.pl dostęp: 2.05.2019
Google Scholar

http://www.lodz.stat.gov.pl dostęp: 2.05.2019
Google Scholar

http://www.raportzintegrowany2016.gkpge.pl dostęp: 2.05.2019
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Kucharska, P. (2018). Wpływ działalności przemysłu wydobywczego i energetycznego na środowisko życia ludzi – szansa czy zagrożenie? Przykład KWB i Elektrowni Bełchatów. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 65–80. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.04

Numer

Dział

Artykuły naukowe