Wycena wartości wód podziemnych w regionie Częstochowy (Polska) – studium przypadku

Autor

  • Izabela Godyń Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
  • Yiannis Kountouris Centre for Environmental Policy, Imperial College, South Kensington Campus, London
  • Johannes Sauer Agricultural Production and Resource Economics, Center of Life and Food Sciences Weihenstephan, Technical University of Munich, Alte Akademie 14, 85354 Freising, Germany

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.03

Słowa kluczowe:

szacowanie wartości wód podziemnych, metoda wyboru dyskretnego, skłonność do zapłaty, jakość wód podziemnych

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania preferencji społecznych mieszkańców w regionie częstochowskim w zakresie ochrony wód podziemnych. Zastosowano metodę wyboru dyskretnego (CE), oszacowano gotowość do zapłaty (WTP) za poprawę jakości wód podziemnych przez rozwój systemów kanalizacyjnych. Otrzymane wyniki wskazują na znaczącą WTP za poprawę jakości wód podziemnych. Gospodarstwa domowe są skłonne zapłacić 18,25 PLN (4,43 EUR) miesięcznie za obniżenie zanieczyszczenia do maksymalnego bezpiecznego poziomu określonego przepisami UE (zmniejszenie stężenia azotanów w wodach podziemnych do 50 mg∙L-1). Wyniki pracy uzupełniają stale rosnącą literaturę na temat szacowania wartości zasobów wodnych i mogą być przydatne w analizach efektywności inwestycji, w wycenie kosztów i korzyści środowiskowych związanych z poprawą lub pogorszeniem stanu wód podziemnych, a także w dyskusji nad polityką cenową w zakresie opłat i cen za wodę i usługi wodne.

Bibliografia

Andreopoulos D., Damigos D., Comiti F., Fischer C., Estimating the Non-Market Benefits of Climate Change Adaptation of River Ecosystem Services: A Choice Experiment Application in the Aoos Basin, Greece, “Environmental Science & Policy” 2015, Vol. 45, pp. 92-103.
Google Scholar

Aulong S., Rinaudo J.-D., Assessing the Benefits of Different Groundwater Protection Levels. Results and Lessons Learnt from a Contingent Valuation Survey in the Upper Rhine Valley Aquifer, France, 13th IWRA World Water Congress 2008, Monpellier, France 2008.
Google Scholar

Bateman I.J., Day B.H., Georgiou S., Lake I., The Aggregation of Environmental Benefi t Values: Welfare Measures, Distance Decay and Total WTP, “Ecological Economics” 2006, Vol. 60, pp. 450–460.
Google Scholar

Bąk A., Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem Programu R, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Google Scholar

Birol E., Das S., Estimating the Value of Improved Wastewater Treatment: The Case of River Ganga, India, “Journal of Environmental Management” 2010, Vol. 91, pp. 2163–2171.
Google Scholar

Birol E., Karousakis K., Koundouri P., Using Economic Valuation Techniques to Inform Water Resources Management: A Survey and Critical Appraisal of Available Techniques and an Application, “Science of The Total Environment” 2006, Vol. 365, pp. 105–122.
Google Scholar

Brouwer R., Ordens C.M., Pinto R., Condesso de Melo M.T., Economic Valuation of Groundwater Protection Using a Groundwater Quality Ladder Based on Chemical Threshold Levels, “Ecological Indicators” 2018, Vol. 88, pp. 292–304.
Google Scholar

Che Y., Li W., Shang Z., Liu C., Yang K., Residential Preferences for River Network Improvement: An Exploration of Choice Experiments in Zhujiajiao, Shanghai, China, “Environmental Management” 2014, Vol. 54, pp. 517–530.
Google Scholar

Christantoni M., Tentes G., Damigos D., Groundwater Valuation: Testing the Transferability of Secondary Values, in Proceedings of the Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Grafima Publ, 2011.
Google Scholar

Czajkowski M., Bartczak A., Markiewicz O., Markowska A., Melichar J., Scasny M., Skopkova H., Lake Water Quality Valuation-Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence, Ekonomia, 19 (2007), http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/652 accessed: 29 June 2019
Google Scholar

Damigos D., Tentes G., Emmanouilidi V., Balzarini M., Carvalho T., Demonstrating Managed Aquifer Recharge as a Solution to Water Scarcity and Drought, Report of MARSOL Project Deliverable D15.3, 2016.
Google Scholar

Environmental Valuation in Developed Countries: Case Studies, ed. D.W. Pearce, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA 2006.
Google Scholar

Gruszczyński M., Bazyl M., Mikroekonometria: Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Google Scholar

Hasler B., Lundhede T., Martinsen L., Neye S., Schou J.S., Valuation of Groundwater Protection versus Water Treatment in Denmark by Choice Experiments and Contingent Valuation, NERI Technical Report No. 543, 2005.
Google Scholar

Hérivaux C., Rinaudo J.-D., Integrated Assessment of Economic Benefits of Groundwater mprovement with Contingent Valuation, [in:] Integrated Groundwater Management, eds. A.J. Jakeman, O. Barreteau, R.J. Hunt, J.D. Rinaudo, A. Ross, Springer, Cham 2016.
Google Scholar

Hole A.R., A Comparison of Approaches to Estimating Confidence Intervals for Willingness to Pay Measures, University of York, Centre for Health Economics, CHE Research Paper 8, 2006.
Google Scholar

Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku, http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/i accessed: 29 June 2019
Google Scholar

Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2015 roku, http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/i accessed: 29 June 2019
Google Scholar

Kaczorowski Z., Malina G., Mizera J., Zintegrowany System Gospodarowania i Ochrony Zasobów Wodnych GZWP 326, Wodociągi Częstochowskie, Częstochowa 2007.
Google Scholar

Latinopoulos D., Using a Choice Experiment to Estimate the Social Benefits from Improved Water Supply Services, “Journal of Integrative Environmental Sciences” 2014, Vol. 11, pp. 187–204.
Google Scholar

Logar I., Brouwer R., Maurer M., Ort C., Cost-Benefit Analysis of the Swiss National Policy on Reducing Micropollutants in Treated Wastewater, “Environmental Science & Technology” 2014, Vol. 48, pp. 12500–12508.
Google Scholar

Loomis J., Kent P., Strange L., Fausch K., Covich A., Measuring the Total Economic Value of Restoring Ecosystem Services in an Impaired River Basin: Results from a Contingent Valuation Survey, “Ecological Economics” 2000, Vol. 33, pp. 103–117.
Google Scholar

Martínez-Paz J.M., Perni A., Environmental Cost of Groundwater: A Contingent Valuation Approach, “International Journal of Environmental Research” 2011, Vol. 5, pp. 603–612.
Google Scholar

Mizera J., Malina G., Groundwater Extraction Control for Protecting the Water Works in Łobodno (SW Poland) against Contamination with Nitrates, “Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 2010, Vol. 441, pp. 101–106.
Google Scholar

Nakano S., Nishimura K., Marginal Value Estimation for the Attributes of the Tameikes via Choice Experiment, “Water Resources Management” 2014, Vol. 28, pp. 61–85.
Google Scholar

Nijkamp P., Travisi C., Willingness to Pay for Agricultural Environmental Safety: Evidence from a Survey of Milan, Italy, Residents, FEEM Working Paper No. 100.04, 2004.
Google Scholar

Palak-Mazur D., Kostka A., Kuczyńska A., Ścibior K., Interpretacja wyników monitoringu operacyjnego, ocena stanu chemicznego oraz przygotowanie opracowania o stanie chemicznym jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu według danych z 2015 r., Raport, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.
Google Scholar

Poe G.L., Valuation of Groundwater Quality Using a Contingent Valuation Damage Function Approach, “Water Resources Research” 1998, Vol. 34, pp. 3627–3633.
Google Scholar

Poe G.L., Bishop R.C., Valuing the Incremental Benefits of Groundwater Protection when Exposure Levels are Known, “Environmental and Resource Economics” 1999, Vol. 13, pp. 341–367.
Google Scholar

Poe G.L., Giraud K.L., Loomis J.B., Computational Methods for Measuring the Difference of Empirical Distributions, “American Journal of Agricultural Economics” 2005, Vol. 87, pp. 353–365.
Google Scholar

Pricing Water Resources and Water and Sanitation Services, OECD Studies on Water, OECD Publishing, 2010.
Google Scholar

Rodrigues L.C., Berghvan den J.C.J.M., Loureiro M.L., Nunes P.A.L.D., Rossi S., The Cost of Mediterranean Sea Warming and Acidification: A Choice Experiment Among Scuba Divers at Medes Islands, Spain, “Environmental and Resource Economics” 2016, Vol. 63, pp. 289–311.
Google Scholar

Rodríguez-Tapia L., Revollo-Fernández D., Morales-Novelo J., Household’s Perception of Water Quality and Willingness to Pay for Clean Water in Mexico City, “Economies” 2017, Vol. 5, p. 12.
Google Scholar

Tempesta T., Vecchiato D., Riverscape and Groundwater Preservation: A Choice Experiment, “Environmental Management” 2013, Vol. 52, pp. 1487–1502.
Google Scholar

Tentes G., Damigos D., Discrete Choice Experiment for Groundwater Valuation: Case of the Asopos River Basin, Greece, “Journal of Water Resources Planning and Management” 2015, Vol. 141.
Google Scholar

Tentes G., Damigos D., The Lost Value of Groundwater: The Case of Asopos River Basin in Central Greece, “Water Resources Management” 2012, Vol. 26, pp. 147–164.
Google Scholar

Tussupova K., Berndtsson R., Bramryd T., Beisenova R., Investigating Willingness to Pay to Improve Water Supply Services: Application of Contingent Valuation Method, “Water” 2015, Vol. 7, pp. 3024–3039.
Google Scholar

Vásquez W.F., Willingness to Pay and Willingness to Work for Improvements of Municipal and Community-Managed Water Services, “Water Resources Research” 2014, Vol. 50, pp. 8002–8014.
Google Scholar

Vásquez W.F., Alicea-Planas J., Unbundling Household Preferences for Improved Sanitation: A Choice Experiment from an Urban Settlement in Nicaragua, “Journal of Environmental Management” 2018, Vol. 218, pp. 477–485.
Google Scholar

Vásquez W.F., Franceschi D., System Reliability and Water Service Decentralization: Investigating Household Preferences in Nicaragua, “Water Resources Management” 2013, Vol. 27, pp. 4913–4926.
Google Scholar

Vásquez W.F., Mozumder P., Hernández-Arce J., Berrens R.P., Willingness to Pay for Safe Drinking Water: Evidence from Parral, Mexico, “Journal of Environmental Management” 2009, Vol. 90, pp. 3391–3400.
Google Scholar

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Godyń, I., Kountouris, Y., & Sauer, J. (2018). Wycena wartości wód podziemnych w regionie Częstochowy (Polska) – studium przypadku. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 41–64. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.03

Numer

Dział

Artykuły naukowe