Wpływ programu 500 plus na ewolucję demograficzną polskiego społeczeństwa

Autor

  • Alina Błaszczyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
  • Justyna Sawicka Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.01

Słowa kluczowe:

program 500 plus, gospodarka, makroekonomia

Abstrakt

W artykule obserwacji i ocenie poddany został program 500 plus jako jeden z kluczowych determinantów obecnej sytuacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Rozpatrywano znaczenie programu 500 plus, w szczególności biorąc pod uwagę jego wpływ na rozkład wydatków (przy rozróżnieniu wielkości dochodów rodzin), poziom dzietności czy stopę bezrobocia. Celem artykułu jest wskazanie korelacji pomiędzy wprowadzonym świadczeniem finansowym a takimi wskaźnikami ekonomicznymi, jak uzyskiwany poziom dochodów, wskaźnik urodzeń czy poziom zamożności. Do przeprowadzenia wnioskowania posłużyły badania wtórne z wykorzystaniem literatury przedmiotu, a także dostępnych ustaw i ich nowelizacji od 2016 roku. 

Bibliografia

Aktualizacja programu konwergencji 2016, https://bs.net.pl/aktualizacja-programu-konwergencji-2016/ dostęp: 21.04.2016
Google Scholar

Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2016, GUS, Warszawa 2017.
Google Scholar

Badanie postaw i przekonań Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej, http://wei.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/old/images/file-da993e2b58fe1ecd04481f4ef7552545.pdf dostęp: 9.02.2018
Google Scholar

Bielas D., Jak działa mechanizm „złotówka za złotówkę”?, https://mamotoja.pl/zasada-zlotowkaza-zlotowke-w-swiadczeniach-rodzinnych,prawo-dla-rodzicow-artykul,24641,r1p1.html dostęp: 9.02.2018
Google Scholar

Chądzyński M., Osiecki G., 500 plus wyrwie z biedy polskie rodziny to będzie raptowny skok dochodów, http://forsal.pl/artykuly/940824,500-plus-wyrwie-z-biedy-polskie-rodziny-tobedzie-raptowny-skok-dochodow.html dostęp: 4.05.2016
Google Scholar

Chądzyński M., Osiecki G., Armia nowych klientów opieki społecznej. Będą zmiany w systemie 500 plus, http://forsal.pl/artykuly/996826,armia-nowych-klientow-opieki-spolecznej-beda-zmiany-w-systemie-500-plus.html dostęp: 29.11.2016
Google Scholar

Dzierżek A., Gotówka od państwa marnotrawiona na alkohol. Rozwiewamy mity, http://www.gazetaprawna.pl/amp/1000990,gotowka-od-panstwa-marnotrawiona-na-alkohol-rozwiewamy-mity.html dostęp: 15.12.2016
Google Scholar

Ekonomiści chwalą program „Rodzina 500+”: „To ukłon w stronę polityki społecznej”, https://wpolityce.pl/gospodarka/316063-ekonomisci-chwala-program-rodzina-500-to-uklon-w-strone-polityki-spolecznej dostęp: 19.11.2016
Google Scholar

Granica skrajnego ubóstwa w Polsce to 550 zł, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Granica-skrajnego-ubostwa-w-Polsce-to-550-zl-7568548.html dostęp: 24.01.2018
Google Scholar

Inglot K., Program 500+ nie zrewolucjonizuje polskiego rynku pracy, http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Program-500-nie-zrewolucjonizuje-polskiego-rynku-pracy dostęp: 9.04.2018
Google Scholar

Jak oszczędzają Polacy i na co wydają środki z programu 500+?, http://forsal.pl/artykuly/995508,jak-oszczedzaja-polacy-i-na-co-wydaja-srodki-z-programu-500.html dostęp: 23.11.2016
Google Scholar

Klinger K., Otto P., Baby boom demografi a 500 plus, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1073193.baby-boom-deografia-500-plus.html dostęp: 25.09.2017
Google Scholar

Klinger K., Otto P., Baby boom napędzany paliwem 500 plus, http://www.gazetaprawna.pl/amp/1073193,baby-boom-napedzany-paliwem-500-plus.html?test_login=prod dostęp: 25.09.2017
Google Scholar

Kostrzewski L., Uszczelnianie 500 plus, jakie zmiany w programie zapowiada, http://wyborcza.pl/7,97654,21853285,uszczelnianie-500-plus-jakie-zmiany-w-programie-zapowiada.html dostęp: 24.05.2017
Google Scholar

Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015. Raport Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Surdeja, http://smith.pl/sites/default/files/zalaczniki_201508/dzieci_2015_raport.pdf, s. 3, s. 7 dostęp: 12.04.2018
Google Scholar

Matysiak A., Węziak-Białowolska D., Country-Specific Conditions for Work and Family Reconciliation: An Attempt at Quantification, „European Journal of Population” 2016, Vol. 32, No. 4, s. 475–510.
Google Scholar

Miączyński P., Kostrzewski L., GfK i BIQdata pokazują, gdzie rząd skieruje najwięcej pieniędzy z „500 plus”, http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22104575,gfk-i-biqdata-pokazuja-gdzie-rzad-skieruje-najwiecej-pieniedzy.html dostęp: 18.04.2016
Google Scholar

Na co Polacy wydadzą pieniądze z programu 500. Zobacz wyniki badania, http://forsal.pl/artykuly/939180,na-co-polacy-wydadza-pieniadze-z-programu-500-zobacz-wyniki-badania-ing.html dostęp: 26.04.2016
Google Scholar

Na co Polacy wydają pieniądze z 500+, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Na-co-Polacy-wydaja-pieniadze-z-500-7537133.html dostęp: 10.08.2017
Google Scholar

Odpowiedź na interpelację nr 6703 w sprawie programu „Rodzina 500 plus”. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=51C9483F dostęp: 7.11.2016
Google Scholar

Olkowski G., Zmiany w programie 500 plus. Kto może dostać więcej pieniędzy a kto mniej, http://www.gazetalubuska.pl/strefa-biznesu/pieniadze/a/zmiany-w-programie-500-plus-kto-moze-dostac-wiecej-pieniedzy-a-kto-mniej,13249064/ dostęp: 11.06.2018
Google Scholar

Owczarek: program 500 wyprowadzi znaczną część rodzin ponad próg ubóstwa, https://finanse.wp.pl/owczarek-program-500-wyprowadzi-znaczna-czesc-rodzin-ponad-prog-ubostwa-6111667692283521a?ticaid=117a3e dostęp: 13.07.2016
Google Scholar

PAP, 1,5 proc. pracowników może zrezygnować z pracy. Powód? 500 złotych na dziecko, Millward Brown dla Work Service S.A., https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/work-service-rezygnacja-z-pracy-przez-program-rodzina-500-plus/hfn7vwn dostęp: 11.10.2016
Google Scholar

Prognoza ludności na lata 2014–2050, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny.pl/defaultaktualnosci/5469/prognoza_ludnosci_na_lata_2014_-_2050.pdf dostęp: 23.05.2018
Google Scholar

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci.html dostęp: 1.02.2016
Google Scholar

Rękas M., Koszty wychowania dzieci a aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2010–2016, [w:] Ekonomia, red. A. Bąk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 489, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 338–353.
Google Scholar

Rodzina 500+. Poradnik dla rodziców i opiekunów, ftp://ftp.helion.pl/online/e_05ip/e_05ip.pdf, s. 3 dostęp: 12.04.2018
Google Scholar

Rodzina 500 plus, http://rodzina500plus.kalisz.pl/ dostęp: 12.04.2018
Google Scholar

Rodzina 500 plus w sejmie, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7660,rodzina-500-plus-w-sejmie.html dostęp: 12.04.2018
Google Scholar

Rӧhrborn G., Alternatywy do 500? Okrągły stół o przyszłości polityki rodzinnej w Polsce, https://pl.boell.org/pl/2016/09/02/alternatywy-do-500-okragly-stol-o-przyszlosci-polityki-rodzinnej-w-polsce dostęp: 2.09.2016
Google Scholar

Ruzik-Sierdzińska A., 500 plus a praca, Analiza 2017/15, Instytut Obywatelski, s. 11.
Google Scholar

Stopka M., Urodzenia i zgony w Polsce 2016/2017, http://www.michalstopka.pl/urodzenia-i-zgony-w-polsce-20162017/ dostęp: 7.04.2017
Google Scholar

Strzelecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I.E., Rynek pracy, [w:] Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, listopad 2015.
Google Scholar

Urodzenia i dzietność, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/urodzenia-idzietnosc,34,1.html dostęp: 23.05.2018
Google Scholar

Z 500 zł dzieci nie będzie, https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/z-500-zl-dzieci-nie-bedzie,16,324 dostęp: 5.12.2015
Google Scholar

Zapytano rodziców na co wydadzą pieniądze z programu 500+, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,115167,19678307,zapytano-rodzicow-na-co-wydadza-pieniadze-z-programu-500-zl.html dostęp: 25.02.2016
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Błaszczyk, A., & Sawicka, J. (2018). Wpływ programu 500 plus na ewolucję demograficzną polskiego społeczeństwa . Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 7–25. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.01

Numer

Dział

Artykuły naukowe