Seniors’ Needs and Dreams as Factors of Successful Aging

Authors

  • Małgorzata Rejter Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji https://orcid.org/0000-0003-1431-2163

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.351.03

Keywords:

health needs, housing needs, dreams, seniors, city space

Abstract

The aim of the research was to present the dreams of seniors on the basis of field research. Thanks to the obtained research material, based on the case study method, the needs and dreams of the elderly were diagnosed. The research results obtained in this way allow to identify activities leading to their meeting needs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chojnicki Z. (2010), Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Fernández‑Ballesteros F., Zamarron M. D. (2007), CUBRECAVI. Short Questionnaire on Quality of Life, Tea Ediciones, Madrid.
Google Scholar

Gałuszka M. (2006), Jakość życia seniora. Przegląd wybranych koncepcji i metod badania, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkiej, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111–118.
Google Scholar

Goryński J. (1973), Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wiedza Powszechna Omega, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczyk A. (1995), Życie jako wyzwanie. Wprowadzenie w filozofię racjonalistyczną, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Harari Y. N. (2018), Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17104/9783406704024

Howie L. O., Troutman‑Jordan M., Newman A. M. (2014), Social Support and Successful Aging, „Assisted Living Residents, Educational Gerontology”, vol. 40, no. 1, s. 61–70, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601277.2013.768085
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/03601277.2013.768085

Janeczko Ł. (2018), To nie jest miasto dla starych ludzi, „Aktywność Obywatelska”, nr 2(19), s. 15.
Google Scholar

Janiszewska A., Kikosicka K. (2015), Starzenie się ludności w miastach województwa łódzkiego, [w:] A. Wolaniuk (red.), XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 141–155.
Google Scholar

Kowaleski J. T., Szukalski P. (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.) (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkiej, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Lisowski A. (1990), Wstęp do geografii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Liszewski S. (2004), Rola i zadanie geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań, [w:] I. Jażdżewska (red.), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–17.
Google Scholar

Nowak S. (2017), Czynniki kształtujące warunki życia w Piotrkowie Trybunalskim po transformacji ustrojowej, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, nr 2(30), s. 59–66, https://czasopisma.uni.lodz.pl/konwersatorium/article/download/2896/pdf [dostęp: 4.11.2018].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2543-9421.02.06

Regulski J. (1982), Ekonomika miasta, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno‑ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

Sławek T., Kunce A., Kadłubek Z. (2013), Oikologia. Nauka o domu, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, hasło: marzenie, https://sjp.pwn.pl/sjp/marzenie;2481549 [dostęp: 4.11.2018].
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, hasło: potrzeby, https://sjp.pwn.pl/szukaj/potrzeby.html [dostęp: 4.11.2018].
Google Scholar

Szołtysek J. (2013), Miasta przyjazne seniorom, „Studia Miejskie”, t. 10, s. 67–75.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25167/sm.2366

Wojtyniak B., Goryński P. (2001), Elementy metodologii określania potrzeb zdrowotnych, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
Google Scholar

Yin R. K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Published

2020-12-15

How to Cite

Rejter, M. (2020). Seniors’ Needs and Dreams as Factors of Successful Aging. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6(351), 45–60. https://doi.org/10.18778/0208-6018.351.03

Issue

Section

Articles