System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania*

Authors

  • Marek Szarucki Dr, Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych, Wydział Ekonomii I Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Keywords:

kryteria oceny, system ustalania, model doboru, metody zarządzania, problemy zarządzania

Abstract

Podejmowanie decyzji oraz dokonywanie różnego rodzaju ocen stanowi nieodłączny element pracy na stanowisku kierowniczym. W tym celu, decydent ustala kryteria, na podstawie których przeprowadzona zostanie ocena badanego zjawiska lub obiektu. Zadanie to jest jednak bardzo wymagające zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Zagadnienie dotyczące ustalania kryteriów oceny metod stosowanych w rozwiązywaniu problemów zarządzania nie należy do wyjątku. Celem artykułu jest próba analizy systemu ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. Na początku przedstawiono istotę oraz podstawy teoretyczno-metodyczne budowy systemu ustalania kryteriów oceny. Następnie zaprezentowano charakterystykę systemu ustalania kryteriów oceny metod zarządzania. W ostatniej części artykułu wskazano miejsce systemu ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania oraz sformułowano wnioski końcowe.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ackoff R.L. (1973) O system pojęć systemowych, „Prakseologia” nr 2

Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa

Antoszkiewicz J., Piech K. (1999), Metody rozwiązywania problemów, [w:] (red.) Antoszkiewicz J., Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa, SGH, Monografie i opracowania nr 467, Warszawa

Babbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Bielińska-Dusza E., M. Lisiński (2011), Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego, [w:] (red.) M. Lisiński, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa

Bielińska-Dusza E., Lisiński M. (2011), Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego, [w:] (red.) M. Lisiński, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa

Czermiński A., J. Trzcieniecki (1973), Elementy teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa-Kraków

Dziadoń J. (1986), Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania, [w:] (red.) A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Metodologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981), PWE, Warszawa

Kotarbiński T. (1969), Traktat o dobrej robocie, wyd. IV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kozielecki J. (1977), Psychologiczna teoria decyzji, wyd. II, PWN, Warszawa

Kozina A. (2003), Ustalanie składu zespołu negocjacyjnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 627

Koźmiński A.K., A.M. Zawiślak (1982), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa

Lichtarski J. (1982), Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizatorskich w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu nr 216

Lisiński M. (1992), Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 105

Mieszalski W., G. Witkowski (1984), O metodologii identyfikacji systemów jako obiektów aktywnych, „Prakseologia”, nr 1(89)

Nalepka A. (1988), Kryteria oceny struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 260

Nalepka A. (1993), Kryteria oceny w diagnozie struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 407

Piekarz H. (1993), Koncepcja oceny zorganizowania systemu wytwórczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 407

Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław

Słownik języka polskiego [2009], PWN, Warszawa

Stabryła A. [1984], Analiza systemowa procesu zarządzania, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź

Stabryła A., J. Trzcieniecki (red.) (1986), Organizacja i zarządzanie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa

Stabryła A. (2012a), Koncepcja kwantyfikacji bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 260

Stabryła A. (2012b), Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 21, nr 2

Szarucki M. (2013a), Model of method selection for managerial problem solving in an organization, “Business, Management and Education” vol. 11, no. 1

Szarucki M. (2013b), Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4(1)

Targalski J. (1986), Organizacyjne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków

Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, wyd. 7., PWN, Warszawa

Zieleniewski J. (1965), Organizacja zespołów ludzkich – wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa

Published

2015-02-02

How to Cite

Szarucki, M. (2015). System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania*. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(305). Retrieved from https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222

Issue

Section

Managing an Organization