System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania*

Authors

  • Marek Szarucki Dr, Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych, Wydział Ekonomii I Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Keywords:

kryteria oceny, system ustalania, model doboru, metody zarządzania, problemy zarządzania

Abstract

Podejmowanie decyzji oraz dokonywanie różnego rodzaju ocen stanowi nieodłączny element pracy na stanowisku kierowniczym. W tym celu, decydent ustala kryteria, na podstawie których przeprowadzona zostanie ocena badanego zjawiska lub obiektu. Zadanie to jest jednak bardzo wymagające zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Zagadnienie dotyczące ustalania kryteriów oceny metod stosowanych w rozwiązywaniu problemów zarządzania nie należy do wyjątku. Celem artykułu jest próba analizy systemu ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. Na początku przedstawiono istotę oraz podstawy teoretyczno-metodyczne budowy systemu ustalania kryteriów oceny. Następnie zaprezentowano charakterystykę systemu ustalania kryteriów oceny metod zarządzania. W ostatniej części artykułu wskazano miejsce systemu ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania oraz sformułowano wnioski końcowe.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ackoff R.L. (1973) O system pojęć systemowych, „Prakseologia” nr 2
Google Scholar

Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa
Google Scholar

Antoszkiewicz J., Piech K. (1999), Metody rozwiązywania problemów, [w:] (red.) Antoszkiewicz J., Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa, SGH, Monografie i opracowania nr 467, Warszawa
Google Scholar

Babbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa
Google Scholar

Bielińska-Dusza E., M. Lisiński (2011), Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego, [w:] (red.) M. Lisiński, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa
Google Scholar

Bielińska-Dusza E., Lisiński M. (2011), Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego, [w:] (red.) M. Lisiński, Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa
Google Scholar

Czermiński A., J. Trzcieniecki (1973), Elementy teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa-Kraków
Google Scholar

Dziadoń J. (1986), Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania, [w:] (red.) A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Metodologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Google Scholar

Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981), PWE, Warszawa
Google Scholar

Kotarbiński T. (1969), Traktat o dobrej robocie, wyd. IV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Google Scholar

Kozielecki J. (1977), Psychologiczna teoria decyzji, wyd. II, PWN, Warszawa
Google Scholar

Kozina A. (2003), Ustalanie składu zespołu negocjacyjnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 627
Google Scholar

Koźmiński A.K., A.M. Zawiślak (1982), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa
Google Scholar

Lichtarski J. (1982), Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizatorskich w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu nr 216
Google Scholar

Lisiński M. (1992), Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 105
Google Scholar

Mieszalski W., G. Witkowski (1984), O metodologii identyfikacji systemów jako obiektów aktywnych, „Prakseologia”, nr 1(89)
Google Scholar

Nalepka A. (1988), Kryteria oceny struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 260
Google Scholar

Nalepka A. (1993), Kryteria oceny w diagnozie struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 407
Google Scholar

Piekarz H. (1993), Koncepcja oceny zorganizowania systemu wytwórczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 407
Google Scholar

Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław
Google Scholar

Słownik języka polskiego [2009], PWN, Warszawa
Google Scholar

Stabryła A. [1984], Analiza systemowa procesu zarządzania, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
Google Scholar

Stabryła A., J. Trzcieniecki (red.) (1986), Organizacja i zarządzanie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa
Google Scholar

Stabryła A. (2012a), Koncepcja kwantyfikacji bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 260
Google Scholar

Stabryła A. (2012b), Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 21, nr 2
Google Scholar

Szarucki M. (2013a), Model of method selection for managerial problem solving in an organization, “Business, Management and Education” vol. 11, no. 1
Google Scholar

Szarucki M. (2013b), Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4(1)
Google Scholar

Targalski J. (1986), Organizacyjne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
Google Scholar

Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, wyd. 7., PWN, Warszawa
Google Scholar

Zieleniewski J. (1965), Organizacja zespołów ludzkich – wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa
Google Scholar

Published

2015-02-02

How to Cite

Szarucki, M. (2015). System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania*. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(305). Retrieved from https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222

Issue

Section

Managing an Organization