Aktualny numer

Tom 2 Nr 12 (2023)
					Pokaż  Tom 2 Nr 12 (2023)
Opublikowane: 2023-12-31

Pełny numer

Inne

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania

RADA PROGRAMOWA I REDAKCJA

Redaktor naczelny:
prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Kolegium redakcyjne:
prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. UŁ dr hab. Eleonora Jedlińska, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki, Polska

Sekretarze redakcji:
dr Alina Barczyk, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr Irmina Gadowska, Uniwersytet Łódzki, Polska

Rada naukowa:
prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. dr. Birgit Mersmann, IFK Internationales Forschungszentrum für Kulturwissenschaften, Kunstunversität Linz/NFS Bildkritik Universität Basel, Niemcy
prof. IS PAN dr hab. Jakub Sito, Instytut Sztuki PAN, Polska
Beate Störtkruhl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa, Niemcy
Phd Lukáš Novotný, Západočeská Univerzita v Plzni, Czechy
Prof. Juan Manuel Monterroso Montero, University of Santiago de Compostela, Hiszpania

 

Recenzenci

prof. IS PAN dr hab. Grażyna Bobilewicz (Polska Akademia Nauk)
dr Justyna Bucknall-Hołyńska (Collegium da Vinci Poznań)
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. UKSW dr hab. Anna Sylwia Czyż (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Waldemar Deluga (Ostravská Univerzita v Ostravě)
prof. UŁ dr hab. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Jerzy Krzysztof Kos (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UŁ dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UMK dr hab. Katarzyna Kulpińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Michał Kurzej (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
prof. UMCS dr hab. Ewa Letkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcazar (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr Joanna Maj (Uniwersytet Łódzki)
prof. TUB dr hab. Rafał Makała (Technische Universität Berlin)
prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UKSW dr hab. Janusz Nowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. IS PAN Hanna Osiecka-Samsonowicz (Polska Akademia Nauk)
prof. UŁ dr hab. Janusz Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
dr. hab. Agnieszka Rejniak-Majewska (Uniwersytet Łódzki)
prof. KUL dr hab. Irena Rolska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Adam Sitarek (Uniwersytet Łódzki)
prof. UPJPII dr hab. Ryszard Szmydki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
prof. UG dr hab. Tomasz Torbus (Uniwersytet Gdański)
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
prof. UWr dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos (Uniwersytet Wrocławski)