Wykorzystanie biografii lokalnych na lekcjach jpjo na przykładzie biografii Ludwika Zamenhofa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.09

Słowa kluczowe:

biografia lokalna, Ludwik Zamenhof, glottodydaktyka polonistyczna, metody aktywizujące, dydaktyka kultury

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony omówieniu sposobów wykorzystania biografii lokalnych na lekcjach języka polskiego jako obcego na przykładzie biografii Ludwika Zamenhofa. Punktem wyjścia do rozważań staje się potrzeba zmiany spojrzenia na rolę biografii w glottodydaktyce polonistycznej. W tekście poddano analizie również funkcje zastosowania życiorysów ważnych postaci z perspektywy danego regionu oraz nowoczesne narzędzia i metody sprzyjające studentom w lekturze tekstu biograficznego. Proponowane rozwiązania metodyczne wpisują się w szerszą perspektywę kształcenia kulturowego w glottodydaktyce polonistycznej, wyznaczając przy tym ścieżki interaktywne w zastosowaniu tradycyjnego życiorysu.

Bibliografia

Biernacka M., Dembowska-Wosik I., 2019, Otwarta Łódź. Skrypt do kursu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym, pod red. G. Zarzyckiej, Łódź.
Google Scholar

Butcher A., Maliszewski B., Przechodzka G., Rzeszutko-Iwan M., Trębska-Kerntopf A., 2009, Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców, Lublin.
Google Scholar

Czech M., Dudek P., Majcher-Legawiec U., Sowa K., 2016, Polak potrafi! O wielkich Polakach w Polsce i na świecie, Kraków [online], http://fundacjareja.eu/sylwetki-ludwik-zamenhof/[15.04.2021].
Google Scholar

Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A, Dobesz U., Piasecka M., 2008, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy B1, Wrocław.
Google Scholar

Dembowska-Wosik I., Strzelecka A., Zawada A., 2011, Spacerkiem po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, Łódź.
Google Scholar

Dobesz U., 2004, Spacery po Wrocławiu: teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców, Wrocław.
Google Scholar

Garncarek P., 2004,. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego – próba definicji., Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego – próba definicji. [online], https://culture.pl/pl/artykul/kultura-w-nauczaniu-jezyka-polskiego-jako-obcego [20.04.2021].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/1232-9657.29.9

Garncarek P., 2006, Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa.
Google Scholar

Garncarek P., 2020, Polacy mniej znani – elementy biograficzne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: E. Kubicka, M. Berend, A. Walkiewicz (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, Toruń, s. 145–155.
Google Scholar

Gębal P. E., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków.
Google Scholar

Korol L., Szewczyk I., 2013, Kiedy obejrzałem każdy kamień Lwowa… Obecność kultury w nauczaniu języka (letnie praktyki studentów polonistyki lwowskiej), w: A. Rabczuk (red.), Edukacja międzykulturowa, Forum Glottodydaktyczne: materiały z konferencji naukowej, Warszawa, s. 43–51 [online], http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf [10.08.2021].
Google Scholar

Kowalewski J., 2013, Jestem stąd. Międzykulturowy podręcznik komunikacyjny do nauki języka polskiego, Lwów.
Google Scholar

Miodunka W. (red.), 2009, Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, Kraków.
Google Scholar

Szamryk K. K., 2019, Spacerem po Białymstoku, Białystok.
Google Scholar

Szamryk K. K., Szostak-Król K., 2018, Podlasie w legendach. Teksty z ćwiczeniami dla obcokrajowców, Białystok.
Google Scholar

Tambor J., 2010, Teksty regionalne w nauczaniu cudzoziemców, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17, s. 167–175.
Google Scholar

Żak-Caplot K., 2019, Legendy Starego Miasta. Wybór tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami, Warszawa.
Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2012, Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, ,,Postcriptum Polonistyczne”, nr 2 (10), s. 19–30.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Kownacka, P. (2022). Wykorzystanie biografii lokalnych na lekcjach jpjo na przykładzie biografii Ludwika Zamenhofa. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 133–148. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.09