Photovoice jako metoda badania potrzeb językowych i szkoleniowych. Studium przypadku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.06

Słowa kluczowe:

photovoice, badanie potrzeb językowych, język polski jako obcy, język polski akademicki dla cudzoziemców, motywacja

Abstrakt

PhotoVoice to jakościowa, eksploracyjna, partycypacyjna metoda badania potrzeb stosowana w naukach społecznych. Służy ona do wyznaczania obszarów aktywności danej społeczności wymagających działań zmierzających do wprowadzenia pozytywnych zmian. PhotoVoice może być również wykorzystywany w badaniach edukacyjnych jako narzędzie badania potrzeb szkoleniowych lub opisywania, przez uczestników projektu, ich sytuacji edukacyjnej lub życiowej mającej związek i wpływ na uczenie się. Niniejszy artykuł przedstawia projekt pilotażowy, jaki został przeprowadzony podczas lektoratów języka polskiego akademickiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dla którego inspiracją była metoda PhotoVoice.

Bibliografia

Ciolan L., Manasia L., 2017, Reframing Photovoice to Boost its Potential for Learning Research, „International Journal of Qualitative Methods”, nr 16, s. 1–15.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1609406917702909

Graziano K.J., 2011, Working with English Language Learners: Preservice Teachers and Photovoice, „International Journal of Multicultural Education”, nr 1, s. 1–19.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18251/ijme.v13i1.354

Jarosz E., Gierczyk M., 2016, Photovoice w badaniach i działaniach społecznych, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 167–181.
Google Scholar

Niziołek K., 2011, Fotografia uczestnicząca: od jakościowych badań światów społecznych do interwencji socjologicznej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 1, s. 22–41.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.7.1.03

Penkowska G., 2017, Interpretacja materiałów wizualnych w badaniach naukowych, „E-mentor”, nr 1, s. 11–16 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/68/id/1287 (dostęp: 25.04.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15219/em68.1287

Smith A.P., 2018, A Systematic Review of Photovoice as a Pedagogical Tool for Young People, „The Journal of Arts Science and Technology”, nr 2, s. 14–37.
Google Scholar

Wang C.C., 2003, Using Photovoice as a Participatory Assessment and Issue Selection Tool. A Case Study with the Homeless in Ann Arbor, w: M. Minkler, N. Wallerstein (red.), Community based participatory research for health, Jossey-Bass/Wiley, s. 179–196.
Google Scholar

Wang C.C., Burris M.A., 1997, Photovoice: Concept, Methodology, and Use for Participatory Needs Assessment, „Health Education and Behaviour”, nr 3, s. 369–387.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/109019819702400309

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Zioło-Pużuk, K. (2021). Photovoice jako metoda badania potrzeb językowych i szkoleniowych. Studium przypadku. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 93–104. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.06