Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca złożona do publikacji jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem zgłaszającej go osoby lub osób.
  • Praca nie została złożona do druku w żadnym innym czasopiśmie, ani nie została opublikowana w jakiekolwiek innej formie (również w Internecie).
  • Udział innych osób, które przyczyniły się do powstania tekstu, został odnotowany w tekście.
  • Wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w powstanie tekstu jest nieznaczący.
  • Nadesłane do redakcji Przeglądu Socjologii Jakościowej teksty spełniają pozostałe kryteria wymienione w standardach etyki.
  • Praca złożona do druku została sporządzona zgodnie z wszystkimi kryteriami zawartymi w przewodniku dla Autorów.
  • Autor(rzy) oświadczają, że zapoznali się z procedurami publikowania i recenzowania obowiązującymi Przeglądzie Socjologii Jakościowej.
  • Autor/autorzy przesyłając tekst do redakcji PSJ potwierdzają, że zapoznali się z treścią oświadczenia i w całości je akceptują