Jaką rolę odgrywają zasoby elektroniczne w nauce języka polskiego jako obcego/odziedziczonego? Wyniki badań ankietowych

Autor

  • Natalie Kosch Uniwersytet Warszawski, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa https://orcid.org/0000-0003-4265-7193

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.11

Słowa kluczowe:

język polski jako obcy, język polski jako odziedziczony, internet, generacja Z, tubylec internetowy, aplikacje internetowe, strategie uczenia się

Abstrakt

Artykuł powstał na podstawie wyników anonimowej ankiety internetowej przeprowadzonej w międzynarodowej grupie uczących się języka polskiego jako obcego/odziedziczonego. Pokazuje, czy i jakich zasobów elektronicznych uczący się używają do nauki gramatyki, słownictwa, ortografii i wymowy. Definiuje rolę, jaką pełni lektor języka polskiego przy strategii uczenia się przez Internet.

Bibliografia

Benson P., 2001, Teaching and Researching Autonomy in Language Learning, Londyn.
Google Scholar

Chamlot A., O´Malley J., 1994, The CALLA Handbook. Implementing the Cognitive Academic Language Learning Approach, Harlow.
Google Scholar

Gruza D., Pabiańczyk A., 2016, Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, [online] http://www.efundacja.org/j281zyk-polski-20.html [14.06.2018].
Google Scholar

Kleppin K., Spänkuch E., 2014, Fremdsprachenlerner beraten / coachen – Was hat das mit Lehren zu tun? Ein Reflexionsangebot, [online] https://periodicals.narr.de/index.php/flul/article/download/2171/2072 [14.06.2018].
Google Scholar

Legutke M., Thomas H., 1991, Process and Experience in the Language Classroom, Londyn.
Google Scholar

Lipińsk E., 2017, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Poziom średniozaawansowany. Poziom B1–B2, Kraków.
Google Scholar

Maciaszczyk S., 2009, Zajęcia e-learningowe, w: Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa.
Google Scholar

Marzano R., 2012, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa.
Google Scholar

Stempek I., Stelmach A., Szymkiewicz S., 2011, Polski. Krok po kroku, Kraków.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Kosch, N. (2019). Jaką rolę odgrywają zasoby elektroniczne w nauce języka polskiego jako obcego/odziedziczonego? Wyniki badań ankietowych. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 171–182. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.11