Jak mówimy do dzieci? Familijne formuły adresatywne w języku polskim i angielskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.31

Słowa kluczowe:

formuły adresatywne, dzieci, kulturowe scenariusze, kolektywizm, indywidualizm, nauczanie języka polskiego jako obcego

Abstrakt

Przekaz kulturowy w glottodydaktyce przejawia się nie tylko w transmisji wiedzy o tradycjach, zwyczajach czy historii danego kraju, ale również w uwrażliwieniu studentów na podstawowe idee i zachowania obcej kultury. Obecny artykuł przedstawia zasadnicze kontrasty między polską i angielskojęzyczną kulturą i ich wpływ na język używany w gronie rodziny. Polscy rodzice często używają zdrobnień familijnych terminów syn, córka czy dziecko, co nigdy nie zdarza się w angielskojęzycznych rodzinach. Artykuł pokazuje, że te różnice wypływają z różnic kulturowych. Kultura polska jest kulturą kolektywistyczną i jedną z jej podstawowych wartości jest serdeczność. Kultura anglojęzyczna jest kulturą indywidualistyczną, w której niezależność jej naczelną wartością.

Bibliografia

Anstatt T., 2003, Der polnische Vokativ: Aussterbende Kasusform oder produktiv verwendetes Wortbildungsmittel?, “Zeitschrift für Slawistik” 50, pp. 328–347.
Google Scholar

Fernald A., 1985, Four-month-old infants prefer to listen to motherese, “Infant Behavior and Development”, no. 8(2), pp. 181–195.
Google Scholar

Gleitman L. R., Newport E. L. and Gleitman H., 1984, The current status of the motherese hypothesis, “Journal of Child Language”, no. 11, pp. 43–79.
Google Scholar

Hall E. T., 1976, Beyond culture, New York.
Google Scholar

Hock H. H., Joseph B. D., 1996, Language History, Language Change and Language Relationship: An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, Berlin.
Google Scholar

Markus H. R., Kitayama S., 1994, The Cultural Construction of Self and Emotion: Implications for Social Behavior, in: S. Kitayama, H. R. Markus (eds.), Emotion and Culture: Empirical Studies of Mutual Influence, Washington D.C., pp. 89–130.
Google Scholar

Matychuk P., 2005, The role of child-directed speech in language acquisition: a case study, “Language Sciences”, no. 27, pp. 301–379.
Google Scholar

Nisbett R. E., 2003, The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently... and Why, New York.
Google Scholar

Parrott L. A., 2010, Vocatives and Other Direct Address Forms: A Contrastive Study, in: A. Grønn, I. Marijanovic (eds.), Russian in Contrast, “Oslo Studies in Language”, no. 2, pp. 211–229.
Google Scholar

Pyzik J., 2000, Przygoda z gramatyką: Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków.
Google Scholar

Sun L., 2013, Culture teaching in foreign language teaching, “Theory and Practice in Language Studies”, no. 3(2), pp. 371–375.
Google Scholar

Szymczak M., 1966, Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1992, Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture- Specific Configurations, Oxford.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals, Cambridge.
Google Scholar

Yokoyama O., 1994, Iconic manifestations of interlocutor distance in Russian, “Journal of Pragmatics”, no. 22, pp. 83–102.
Google Scholar

Zaleski J., 1963, Rozwój form wołacza żeńskich rzeczowników osobowych typu Marysia, Anulka, paniusia,“Onomastica”, no. 8, pp. 261–291.
Google Scholar

British National Corpus (BNC) http://www.natcorp.ox.ac.uk/
Google Scholar

The Corpus of Contemporary American English (COCA) http://corpus.byu.edu/coca/ [28.08.2019].
Google Scholar

Narodowy Korpus Języka Polskiego (NKJP) http://nkjp.uni.lodz.pl/index.jsp [28.08.2019].
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Dziwirek, K. (2019). Jak mówimy do dzieci? Familijne formuły adresatywne w języku polskim i angielskim. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 471–485. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.31