Technologie cyfrowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Autor

  • Jolanta Laskowska Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Polonistyki Stosowanej, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk https://orcid.org/0000-0003-4431-3677

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.10

Słowa kluczowe:

nowe media, technologie cyfrowe, glottodydaktyka

Abstrakt

W dziedzinie edukacji rozpoczął się proces implementacji technologii informacyjnej. Nowe technologie urozmaicają proces dydaktyczny i podnoszą motywację osób uczących się. Niosą też ze sobą pewne zagrożenia. Artykuł omawia możliwości zastosowania nowych mediów w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Bibliografia

Jóźwik K., 2013, Nauczanie języka polskiego jako obcego przez Internet na przykładzie kursu dla obcokrajowców na poziomie A1, w: J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. t. 2., Lublin, s. 213–218.
Google Scholar

Kaliska M., 2013, Tablety i smartfony: nowe narzędzia glottodydaktyczne, „Lingwistyka Stosowana”, nr 8, s. 54–66.
Google Scholar

Prizel-Kania A., 2017, Nauczanie języka polskiego jako obcego wspomagane komputerowo- badanie opinii nauczycieli [online], http://jows.pl/sites/default/files/prizel-kania.pdf [10.06.2018].
Google Scholar

Rachwalska-Mitas M., Analiza możliwości zastosowań komputera w nauce języka polskiego na wyższych studiach technicznych [online], http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/rachwalska-mitas.pdf [13.06.2018].
Google Scholar

Rumiński Ł., 2015, Jak radzić sobie z nadmiarem makulatury, [online] http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/google-classroom/ [13.06.2018].
Google Scholar

Rzeźnik M., Nauczanie w klasie wirtualnej i tradycyjnej – porównanie, [online], http://www.e-edukacja.net/_referaty/8_e-edukacja.pdf [13.06.2018].
Google Scholar

Szeląg A., Udostępnianie materiałów edukacyjnych w Blendspace, [online], http://moodle.wmbp.edu.pl/course/index.php?categoryid=12 [13.06.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Laskowska, J. (2019). Technologie cyfrowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 161–170. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.10