Łączliwość przymiotników wymiaru z nazwami części ciała człowieka w językach: polskim i koreańskim

Autor

  • Emilia Szalkowska-Kim Hankuk University of Foreign Studies, College of Central and East European Studies, Department of Polish Studies, 81, Oedae-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yonginsi, Gyeonggi-do, 17-035 Republic of Korea https://orcid.org/0000-0001-6035-2233

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.23

Słowa kluczowe:

semantyka porównawcza, przymiotniki wymiaru, nazwy części ciała, kolokacje, konceptualizacja części ciała i ich wymiarów, język polski, język koreański, glottodydaktyka

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań porównawczych dotyczących łączliwości nazw części ciała człowieka z przymiotnikami wymiaru. Celem analizy było pokazanie podobieństw, ograniczeń i asymetrii w sposobach konceptualizowania świata utrwalonych w języku polskim i języku koreańskim, a dokładniej – jak oba języki wydzielają elementy świata będące częściami ciała człowieka oraz jak przypisują im wymiary zależnie od potrzeb i doświadczeń rodzimych użytkowników tych języków. Wyniki badań mogą mieć praktyczne zastosowanie w dydaktyce obu języków, ułatwiając osobom uczącym się języka koreańskiego lub języka polskiego nabywanie leksykonu drugiego języka oraz przyczynić się do głębszego, wzajemnego zrozumienia odmienności językowej i kulturowej.

Bibliografia

Achterberg F., 2000, «Wysocy» Polacy i «duzi » Niemcy. Porównanie znaczeń niemieckiego przymiotnika «hoch» i polskiego «wysoki», in: R. Grzegorczykowa & K. Waszakowa (eds.), Studia z semantyki porównawczej. Część I. Warszawa.
Google Scholar

Bąba S., Liberek J., 1994, O zwrocie «mieć długie zęby na co». Przyczynek do dialektologii społecznej, „Sprawozdania PTPN”, no. 107, part 2, Poznań, pp. 7–12.
Google Scholar

Bąba S., Liberek J., 2001, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa.
Google Scholar

Cheong B. K., 2002, Słownik polsko-koreański, Seoul.
Google Scholar

Drabik L., Sobol E., Stankiewicz, A., 2006, Słownik idiomów polskich PWN, Warszawa.
Google Scholar

Goddard C., 1998, Semantic Analysis, Oxford.
Google Scholar

Grzegorczykowa, R., Waszakowa, K. (eds.), 2000, Studia z semantyki porównawczej. Część I, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa, R., Waszakowa, K. (eds.), 2003, Studia z semantyki porównawczej. Część II, Warszawa.
Google Scholar

Im H.G., 2008, Gwanyongeo pyohyeon sajeon, Seoul.
Google Scholar

Kang H. H., 2006, Korean Picture Dictionary, Seoul.
Google Scholar

Langacker R., 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin.
Google Scholar

Lee I., Ramsey S. R., 2000, The Korean Language, “SUNY Series in Korean Studies”, New York.
Google Scholar

Linde-Usiekniewicz J., 2000, Przymiotniki wymiaru w połączeniu z nazwami części ciała w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, szwedzkim, wietnamskim i japońskim, in: R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (eds.), Studia z semantyki porównawczej. Część I. Warszawa, pp. 167–194.
Google Scholar

Linde-Usiekniewicz J., 2003, Uwagi o pewnych niebezpieczeństwach związanych z kontrastywnym badaniem językowego obrazu świata, in: R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (eds.), Studia z semantyki porównawczej. Część II. Warszawa, pp. 357–370.
Google Scholar

Park Y. J., Choi G. B., 1996, Gwanyongeo sajeon, Seoul.
Google Scholar

Shaffer D., 2003, Five language visual dictionary, Seoul.
Google Scholar

Sohn H.-M., 1999, The Korean Language, in: S. R. Anderson et al. (eds.), “Cambridge Language Surveys”, Cambridge.
Google Scholar

Szymczak M., 1978, Słownik języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

The Heinle English / Korean Picture Dictionary, 2005, Boston, Singapore.
Google Scholar

http://sjp.pwn.pl/
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Szalkowska-Kim, E. (2019). Łączliwość przymiotników wymiaru z nazwami części ciała człowieka w językach: polskim i koreańskim. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 329–358. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.23