Glottodydaktyczna „podróż” online do Gruzji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.05

Słowa kluczowe:

edukacja interkulturowa, kulturem, nauczanie kultury polskiej online, dyplomacja publiczna

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza projektu glottodydaktycznego online o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym, realizowanego dzięki współpracy Ambasady RP w Gruzji, Instytutu Polskiego w Tbilisi i Polonicum UW. To przedsięwzięcie o nazwie „ĄĘ” – [Wirtualny] Festiwal Języka Polskiego w Gruzji. Celem festiwalu, którego 4. edycja odbyła się w dniach 15–18 marca 2022, jest tworzenie bazy materiałów do samodzielnego doskonalenia znajomości języka polskiego oraz poznawania różnych aspektów kultury polskiej. Rola festiwalu wykracza poza cele związane z dydaktyką. To także działanie na rzecz integrowania środowiska osób zainteresowanych językiem i kulturą polską. Niniejszy artykuł to okazja do zadania pytań, jak kontynuować projekt, w oparciu o współczesne badania na temat edukacji językowej i kulturalnej, a więc z naciskiem na interkulturowość. Na ile znajomość Gruzji i kontekstów związanych z tym krajem jest potrzebna, żeby zrealizować wydarzenie edukacyjne przeznaczone dla tej konkretnej grupy odbiorców? Jak zaplanować i zrealizować wydarzenie edukacyjne online i jakie ten akt może nieść znaczenia dla budowania wzajemnych relacji?

Bibliografia

Czerniewska K., 2012, Ala ma kota, Klara drukarkę 3D, „Dwutygodnik”, nr 94, https://www.dwutygodnik.com/artykul/4059-kultura-20-ala-ma-kota-klara-drukarke-3d.html [24.04.2004].
Google Scholar

Gębal P., Miodunka W., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków.
Google Scholar

Janowska I., 2015, Błędy metodyczne w planowaniu i prowadzeniu lekcji, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 22, s. 155–171.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.11

Kajak P., 2021, Współdziałanie dyplomacji publicznej z glottodydaktyką polonistyczną na przykładzie Chin, w: A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa, s. 37–55. https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.37-55

Kułak B., 2020, Hasło z planowanego „Leksykonu emblematów kultury polskiej” a praktyka glottodydaktyczna. Propozycje rozwiązań, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, s. 307–322. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.17

Miodunka W. (red.), 2004, Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – perspektywy, Kraków.
Google Scholar

Rak M., 2015, Co to jest kulturem?, „LingVaria”, nr 20, s. 305–315. https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.23
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.23

Skoczek J., 2021, Nauczanie języka polskiego jako zadanie i narzędzie dyplomacji publicznej, w: A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa, s. 21–36. https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.21-36

Smoleń-Wawrzusiszyn M., 2020, Emblematy kultury polskiej z perspektywy cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, s. 323–338. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.18
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.18

Wegner T, 2020, Muzyka alternatywna jako punkt wyjścia do dialogu międzykulturowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, s. 291–306. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.16
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.16

Wierzbicka A., 2007, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa.
Google Scholar

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., 2019, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznań.
Google Scholar

Zarzycka G., 2019, Kulturemy polskie – punkty widzenia, techniki ich wydobywania i negocjowania. Stosowanie perspektywy etnolingwistycznej w glottodydaktyce polonistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, s. 425–441. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.29
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.29

Zieniewicz A., 2020, Nauczanie kultury i pragnienie opowieści, w: J. Zych (red.), Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna, Warszawa, s. 15–28. https://doi.org/10.31338/uw.9788323546597
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323546597.pp.15-28

Zych J., 2020, Najnowsze polskie powieści jako źródło wiedzy o życiu codziennym współczesnych Polaków, w: J. Zych (red.), Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna, Warszawa, s. 67–94. https://doi.org/10.31338/uw.9788323546597
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323546597.pp.67-94

Zych J., 2021, Rozwijanie kompetencji międzykulturowej za pomocą książek o Polsce napisanych przez cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 28, s. 75–94. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.05

„ĄĘ” – [Wirtualny] Festiwal Języka Polskieog w Gruzji, linki do materiałów festiwalowych: https://www.youtube.com/channel/UCAwyTvqgYFTMhBG5V3id3wA/playlists [24.04.2022].
Google Scholar

Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków, https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECML-resources/C3_EPOSTL_PL_web.pdf?ver=2018-03-22-164310-823 [20.04.2022].
Google Scholar

Gruziński po polsku, kanał YouTube, https://www.youtube.com/channel/UCnYblaR424qXMVwkZzbJLkg [24.04.2022].
Google Scholar

Instytut Polski w Tbilisi, https://instytutpolski.pl/tbilisi/pl/ [24.04.2022].
Google Scholar

Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2007–2021, https://www.gov.pl/documents/1149181/1150183/Strategia_Polskiej_Polityki_Zagranicznej_2017-2021.pdf/6657ade1-dc7a-7614-6712-fc9b-71fd1257 [24.04.2022].
Google Scholar

Urząd ds. Cudzoziemców, https://www.gov.pl/web/udsc/obywatele-gruzji-w-polsce---raport [24.04.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Wegner, T. (2022). Glottodydaktyczna „podróż” online do Gruzji. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 67–78. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.05