O czasopiśmie

Tematyka czasopisma jest związana z Łodzią i gospodarowaniem przestrzenią: planowanie przestrzenne, rewitalizacja, zrównoważony transport, rynek nieruchomości, rozwój regionalny, samorząd terytorialny, ochrona środowiska, kultura, marketing itp.

Aktualny numer

Nr 28 (2024)
Wyświetl wszystkie wydania