Zastosowania dronów w badaniach rzeźby terenu, struktury i tekstury osadów na przykładach z Polski Środkowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9711.21.03

Słowa kluczowe:

BSP, RTK, GPS, mezoformy terenu, litologia, geologia, Jeziorsko, Zbiornik Sulejowski, fotogrametria, ortofotomapy, antropopresja, prawo lotnicze

Abstrakt

Drony (bezzałogowe statki powietrzne – BSP) wraz z rozwojem technologii są coraz częściej wykorzystywane do rozwiązywania problemów naukowych. Dotyczy to w szczególności nauk o Ziemi i środowisku, w tym geomorfologii, geologii strukturalnej i sedymentologii. Obok kwestii sprzętowo-technicznych, równoległy rozwój programów fotogrametrycznych oraz systemów służących do zwiększania precyzji pomiarów przebiegu lotu dronów, przyczyniają się do możliwości tworzenia zarówno map terenu, jak i modeli 3D o coraz większej dokładności. W niniejszej pracy opisano możliwości wykorzystania dronów wyposażonych w niemetryczną kamerę RGB lub sensor termalny do badania przemian morfologicznych terenu na podstawie analizy zdjęć, ortofotomap i modeli 3D. Badania testowe przeprowadzono w dolinach Warty i Pilicy w rejonie sztucznych zbiorników oraz na wysoczyznach morenowych i płaskowyżach – głównie w kopalniach odkrywkowych. Wynika z nich, że odpowiednie zaplanowanie lotu i konfiguracja pracy kamery statku powietrznego gwarantują uzyskanie właściwych danych niezbędnych do późniejszej obróbki w oprogramowaniu, np. GIS. Do najważniejszych parametrów zaliczono: określenie obszaru planowanego nalotu, wysokość lotu nad poziomem gruntu, prędkość statku powietrznego, prędkość powtarzalności kamery oraz dokładność generowanego materiału.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Al-Gbory, M.M., Al-Ubaidi, N.M., 2020. Geomagnetic Kp Index and Planetary Magnetosphere Size Relationship: For Mercury and Jupiter During two Types of Geomagnetic Conditions. Baghdad Science Journal 17 (3), 806–817. https://doi.org/10.21123/bsj.2020.17.3.0806
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21123/bsj.2020.17.3.0806

Bakuła, M., Ostrowski, W., 2012. Zastosowanie cyfrowej kamery niemetrycznej w fotogrametrii lotniczej na wybranych przykładach. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 24, 11–20.
Google Scholar

Bakuła, M., Przestrzelski, P., 2013. Technologia wiarygodnego pozycjonowania RTK GPS/GLONASS. Przegląd Geodezyjny 7, 3–9.
Google Scholar

Bernasik, J., Mikrut, S., 2007. Fotogrametria inżynieryjna. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, 1–106.
Google Scholar

Będkowski, K., Piekarski, E., 2017. Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1–154.
Google Scholar

Budiharto, W., Irwansyah, E., Suroso, J.S., Chowanda, A., Ngarianto, H., Agung Santoso Gunawan, A., 2021. Mapping and 3D modelling using quadrotor drone and GIS soſtware. Journal of Big Data 8 (48), 1–12. https://doi.org/10.1186/s40537-021-00436-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1186/s40537-021-00436-8

Bujakiewicz, A., Preuss, R., 2000. Aspekty kształcenia i badań naukowych na tle wymogów współczesnych technologii fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 10 (29), 1–9.
Google Scholar

Ciołkosz, A., Kęsik, A., 1989. Teledetekcja Satelitarna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1–294.
Google Scholar

Czarnecki, K., 2010. Geodezja współczesna w zarysie. Książka i Wiedza/Gall, Katowice, 1–488.
Google Scholar

Fernández-Lozano, J., Gutiérrez-Alonso, G., 2016. The Use of UAVs (Unmanned Air Vehicles) in Geology, [w:] Petrology of Magmatic and Metamorphic Complexes At Tomsk (Russia). Volume: Proceedings (8) – Tomsk CTSI Publishing House, 1–399.
Google Scholar

Gruber, G.W.J., 2019. Review of DJI Phantom 4 RTK for the Surveying Industry. Rozprawa doktorska University of Southern Queensland Faculty of Health, Engineering and Sciences ENG4111/ENG4112 Research Project, 14–73.
Google Scholar

Kowalewski, G., 2000. Fotointerpretacja cyfrowa w badaniach oddziaływania zbiorników zaporowych na środowisko przyrodnicze (na przykładzie Zalewu Koronowskiego). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 10, 48–1: 48–12.
Google Scholar

Matzka, J., Stolle, C., Yamazaki, Y., Bronkalla, O., Morschhauser, A. 2021. The geomagnetic Kp index and derived indices of geomagnetic activity. Space Weather 19. https://doi.org/10.1029/2020SW002641
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1029/2020SW002641

Olędzki, J.R. (red.) 2007. Teledetekcja Środowiska 38: Regiony Geograficzne Polski. Uniwersytet Warszawski, 1–337.
Google Scholar

Ostrihansky, M., Szmigiero, M., 2020. Prawo Dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz Krajowym. Wolters Kluwer.
Google Scholar

Pyka, K., Wiącek, P., Guzik, M., 2020. Surveying with Photogrammetric Unmanned Aerial Vehicles. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing 32, 79–102.
Google Scholar

Qin, R., Gruen, A., Xianfeng, Huang, 2013. UAV-Project-Building a reality-based 3D model. Coordinates, IX. 18–26. 21. Post-Processing Kinematic Mode MDPI, Drone Jurnal.
Google Scholar

Remzi, E., Alkan, E., Aydin, A., 2021. A Comparative Analysis of UAV-RTK and UAV-PPK Methods in Mapping Different Surface Types. European Journal of Forest Engieneering 2021, 12–25. https://doi.org/10.33904/ejfe.938067
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33904/ejfe.938067

Sanz-Ablanedo, E., Chandler, J., Rodríguez-Pérez, J., Ordóñez, C., 2018. Accuracy of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and SfM Photogrammetry Survey as a Function of the Number and Location of Ground Control Points Used. Remote Sensing. https://doi.org/10.3390/rs10101606
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/rs10101606

Taddia, Y., Stecchi, F., Pellegrinelli, A., 2020. Coastal Mapping using DJI Phantom 4 RTK in Post-Processing Kinematic Mode. Drones 2020. https://doi.org/10.3390/drones4020009
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/drones4020009

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku, Prawo lotnicze (Dz.U., 2019, poz. 1580 z późn. zm.).
Google Scholar

https://droneradar.eu/ (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://drony.ulc.gov.pl/ (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2020/69/akt.pdf (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2020/70/akt.pdf (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2020/73/akt.pdf (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2020/74/akt.pdf (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&from=PL (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-szczegolna/5299-kategoria-szczegolna (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://www.easa.europa.eu/downloads/110913/en (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://www.swpc.noaa.gov/products/planetary-k-index (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/czesto-zadawane-pytania-faq/496-sprzet/5518-czy-moj-dron-zalicza-sie-do-zabawek (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-otwarta-informacje (dostęp: 30.12.2022).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-31

Jak cytować

Kossowski, M. (2022). Zastosowania dronów w badaniach rzeźby terenu, struktury i tekstury osadów na przykładach z Polski Środkowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, (21), 35–47. https://doi.org/10.18778/1427-9711.21.03

Numer

Dział

Artykuły naukowe