Reviewers

Reviewers since 2012

Prof. Anna Barczak (USz)

Dr hab. Mateusz Błachucki (INP PAN)

Prof. Janusz Bojarski (UMK)

Dr Xenia Chiaramonte (ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry)

Dr Arkadiusz Cudak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)

Dr Paweł Daszczuk (UMCS)

Dr hab. Przemysław Drapała (ALK)

Dr Hjalmar Falk (University of Gothenburg)

Prof. Wojciech Filipkowski (UwB)

Associate Prof. Samir Forić (University of Sarajevo)

Prof. Bogusława Gnela (UEK)

Prof. Andrzej Gomułowicz (UAM)

Dr hab. Jan Halberda (UJ)

Associate Prof. Juraj Hamuľák (Comenius University in Bratislava)

Prof. Joanna Helios (UWr)

Dr hab. Monika Jagielska (UŚ)

dr Jacek Jaśkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Prof. Wioletta Jedlecka (UWr)

Prof. Piotr Juchacz (UAM)

Prof. Przemysław Kaczmarek (UWr)

Dr hab. Anna Kalisz (UMCS)

Dr hab. Milena Korycka-Zirk (UMK)

Dr hab. Artur Kozłowski (UWr)

Artur Kubacki (UP Kraków)

Prof. Tomasz Kuczur (UKW)

Prof. Wojciech Lamentowicz (WSAiB)

Dr hab. Monika Latos-Miłkowska (ALK)

Prof. Jerzy Leszczyński (UŁ)

Prof. Bartosz Liżewski (UMCS)

Prof. Tatiana Machalova (Masaryk University)

Prof. Anna Machnikowska (UG)

Prof. Piotr Mamet (PŚ)

Dr Denisa Nevická (Comenius University in Bratislava)

Prof. Tomasz Oczkowski (UMK)

Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska (UJ)

Prof. dr hab. Maciej Perkowski (UwB)

Dr hab. Paweł Podrecki (INP PAN)

Prof. Dmitry Poldnikov (National Research University Higher School of Economics – Moscow)

Prof. Tomasz Pietrzykowski (UŚ)

Dr Magdalena Rycak (Uczelnia Łazarskiego)

Prof. Marek Saj (UKSW)

Prof. Andrzej Sakowicz (UwB)

Dr hab. Marcin Serowaniec (UMK)

Prof. Robert Stefanicki (UWr)

Prof. Marek Stokłosa (UKSW)

Prof. Adam Sulikowski (UWr)

Prof. Ryszard Szałowski (UJD w Częstochowie)

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz (UŁa)

Dr hab. Renata Świrgoń-Skok (URz)

Prof. Sławomir Tkacz (UŚ)

Dr hab. Karolina Wierczyńska (INP PAN)

Dr hab. Jacek Wiewiorowski (UG)

Dr Krzysztof Winiarski

Dr Rafał Wrzecionek (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. Jerzy Zajadło (UG)

Prof. dr hab. Robert Zawłocki (UAM)