Dunin-Dudkowska, Anna. „Reportaż Jako Gatunek Wypowiedzi W Glottodydaktyce (na przykładzie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego)”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 29 (grudzień 29, 2022): 115–131. Udostępniono luty 23, 2024. https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/13450.