Wegner, Tomasz. „Glottodydaktyczna «podróż» Online Do Gruzji”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 29 (grudzień 29, 2022): 67–78. Udostępniono luty 23, 2024. https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/13382.