Dunin-Dudkowska, A. „Reportaż Jako Gatunek Wypowiedzi W Glottodydaktyce (na przykładzie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego)”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 29, grudzień 2022, s. 115-31, doi:10.18778/0860-6587.29.08.