Wegner, T. „Glottodydaktyczna «podróż» Online Do Gruzji”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 29, grudzień 2022, s. 67-78, doi:10.18778/0860-6587.29.05.