[1]
A. Dunin-Dudkowska, „Reportaż jako gatunek wypowiedzi w glottodydaktyce (na przykładzie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego)”, KPC, t. 29, s. 115–131, grudz. 2022.