Dunin-Dudkowska, Anna. 2022. „Reportaż Jako Gatunek Wypowiedzi W Glottodydaktyce (na przykładzie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego)”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 29 (grudzień):115-31. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.08.