WEGNER, T. Glottodydaktyczna „podróż” online do Gruzji. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, [S. l.], v. 29, p. 67–78, 2022. DOI: 10.18778/0860-6587.29.05. Disponível em: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/13382. Acesso em: 23 luty. 2024.