[1]
Dunin-Dudkowska, A. 2022. Reportaż jako gatunek wypowiedzi w glottodydaktyce (na przykładzie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. 29, (grudz. 2022), 115–131. DOI:https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.08.