The Standard of Living and Its Dimensions in NUTS–4 Districts in Poland. An Analysis of Diversification

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.358.04

Keywords:

standard of living, quality of life, composite variable, NUTS–4 region

Abstract

Along with an increase in the level of societies’ wealth, factors such as the state of health, the quality of education and negative output effects including environment quality are becoming increasingly important in assessing the standard of living and well‑being of the average person. A category that has long been used to measure the economic and social well‑being of societies is GDP per capita. However, in contemporary research, other attempts, more comprehensively describing important aspects of life, are being proposed.

The main aim of this article is to examine the standard of living in NUTS–4 districts in Poland in 2020 in aggregate and in its particular dimensions. Spatial differentiation of the standard of living index and sub‑indices describing its individual dimensions was also examined. The standard of living was measured on the basis of a composite variable. This variable was constructed as Hellwig’s measure of economic development on the basis of values of partial indicators describing successive dimensions. Those indicators were determined as arithmetic means of normalised diagnostic variables.

The highest standard of living is observed in cities with powiat status. Among them, there are both the largest agglomerations and smaller cities constituting local centres. In the spatial distribution of the standard of living measure, attention is drawn to the large concentration of districts with the lowest values in the north‑east of Poland, in the Kujawy Region and in the south‑east.

Partial indicators describing the dimensions of the standard of living, constructed for the purposes of the study, reflect the situation with regard to the degree of implementation of detailed tasks of social policy. The analysis of the situation of districts in particular dimensions of the standard of living carried out in this paper makes it possible to indicate the districts that require the greatest attention of decision‑makers and to direct the greatest resources to them.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balicki A. (2013), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Bąk A. (2018), Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny stanu środowiska w województwie dolnośląskim, “Wiadomości Statystyczne”, vol. 1, no. 680, pp. 7–20, https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0521
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0521

Bąk I., Szczecińska B. (2015), Jakość życia w ujęciu obiektywnym w województwach Polski. Analiza porównawcza, “Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeonomica”, vol. 321, no. (80)3, pp. 15–26.
Google Scholar

Błoński K., Burlita A., Witek J. (eds.). (2017), Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym (na przykładzie powiatu wałeckiego), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Google Scholar

Churchman C.W., Ackoff R.L. (1954), An approximate measure of value, “Journal of the Operations Research Society of America”, vol. 2, no. 2, pp. 172–187, https://doi.org/10.1287/opre.2.2.172
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1287/opre.2.2.172

Coyle D. (2014), GDP: A Brief but Affectionate History, Princeton University Press, Princeton.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9781400873630

Dańska-Borsiak B. (2022), PKB per capita a poziom życia mieszkańców powiatów województwa łódzkiego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, vol. 59, https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.xx2022
Google Scholar

Grzywna P., Lustig J., Mitręga M., Stępień-Lampa N., Zasępa B. (2017), Polityka społeczna: rozważania o teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, “Przegląd Statystyczny”, vol. 4, pp. 307–327.
Google Scholar

Hwang C.L., Yoon K. (1981), Methods for Multiple Attribute Decision Making, “Multiple Attribute Decision Making. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems”, vol. 186, pp. 58–191, https://doi.org/10.1007/978–3–642–48318–9_3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9_3

Kapoor A., Debroy B. (2019), GDP Is Not a Measure of Human Well-Being, “Harvard Business Review”, https://hbr.org/2019/10/gdp-is-not-a-measure-of-human-well-being (accessed: 2.02.2022).
Google Scholar

Kądziołka K. (2021), Propozycja miernika oceny poprawności metod porządkowania liniowego, “Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, no. 15, pp. 19–33, http://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.201
Google Scholar

Kubiszewski I., Constanza R., Franco K., Lawn P., Talberth J., Jackson T., Aylmer C. (2013), Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress, “Ecological Economics”, vol. 93, pp. 57–68, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.019
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.019

Kukuła K. (1999), Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych, “Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, vol. 4, pp. 5–31.
Google Scholar

Majecka A., Nowak P. (2019), Uwarunkowania jakości życia w polskich województwach, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, vol. 59, no. 3, pp. 149–161, http://doi.org/10.15584/nsawg.2019.3.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2019.3.10

Müller-Frączek I . (2017), Propozycja miary syntetycznej, “Przegląd Statystyczny”, vol. 64, no. 4, pp. 421–436, http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0830
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0830

Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Analiza porównawcza jakości życia w Polsce w układzie wojewódzkim w ramach podejścia możliwości, “Zeszyty Naukowe, Instytut Statystyki i Demografii SGH”, no. 35.
Google Scholar

Petelewicz M., Drabowicz T. (2016), Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Wydawnictwo Katedry Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Google Scholar

Pilling D. (2018), The Growth Delusion: Wealth, Poverty, and the Well-Being of Nations, ‎Bloomsbury Publishing, London.
Google Scholar

Polak E. (2016), Jakość życia w polskich województwach – analiza porównawcza wybranych regionów, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, vol. 48, no. 4, pp. 66–89, http://doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.6
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.6

Słaby T. (2017), Przegląd koncepcji pomiaru jakości życia ludności, [in:] K. Błoński, A. Burlita, J. Witek (eds.), Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym na przykładzie powiatu wałeckiego, „Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia”, vol. (MLV) 981, pp. 19–30.
Google Scholar

Sobolewski M., Migała-Warchoł A., Mentel G. (2014), Ranking poziomu życia w powiatach w latach 2003–2012 z uwzględnieniem korelacji przestrzennych, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 6, no. 308, pp. 147–159.
Google Scholar

Sompolska-Rzechuła A. (2020), Selection of the method of linear ordering using the example of assessing the level of socio-economic development of European Union countries, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 64, no. 7, pp. 118–129, http://doi.org/10.15611/pn.2020.7.09
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2020.7.09

Statistics Poland (2022), Incomes and living conditions of the population in Poland (report from the EU-SILC survey of 2020), https://stat.gov.pl/en/topics/living-conditions/living-conditions/incomes-and-living-conditions-of-the-population-in-poland-report-from-the-eu-silc-survey-of–2020,1,13.html (accessed: 4.01.2022).
Google Scholar

Stiglitz J.E. (2020), GDP Is the Wrong Tool for Measuring What Matters, “Scientific American”, vol. 323, no. 2, pp. 24–31, https://www.scientificamerican.com/article/gdp-is-the-wrong-tool-for-measuring-what-matters/ (accessed: 4.01.2022).
Google Scholar

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf (accessed: 4.01.2022).
Google Scholar

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. (2013), Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Szaban D. (2019), Poziom życia w powiatach województwa lubuskiego, “Wiadomości Statystyczne – The Polish Statistician”, vol. 64, no. 11, pp. 25–41, https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.7584
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.7584

Walesiak M. (2012), Klasyfikacja spektralna a skale pomiaru zmiennych, “Przegląd Statystyczny”, vol. 59, no. 1, pp. 13–31.
Google Scholar

Walesiak M. (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, “Przegląd Statystyczny”, vol. 61 no. 4, pp. 354–365.
Google Scholar

Wolak J. (2020), Analiza zmian poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego, “Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, vol. 21, no. 1 pp. 30–38, https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.1.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.1.4

Downloads

Published

2022-08-22

How to Cite

Dańska-Borsiak, B. (2022). The Standard of Living and Its Dimensions in NUTS–4 Districts in Poland. An Analysis of Diversification. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(358), 59–79. https://doi.org/10.18778/0208-6018.358.04

Issue

Section

Articles