Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej i w gospodarcwe światowej – główne wybrane aspekty

Autor

  • Zofia Wysokińska University of Łódź

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10103-011-0017-z

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień teoretycznych i empirycznych zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska z perspektywy światowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tej koncepcji na rozwój nowych krajów członkowskich UE położonych w Europie Środkowej i Wschodniej. Główne aspekty zostały omówione z unijnej i globalnej perspektywy, zwłaszcza takich jak: globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, walka z ubóstwem i wspieranie rozwoju społecznego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i środowiskowymi, handel przydziałami na emisję gazów cieplarnianych. Analizie poddane zostaly również wyzwania stojące przed państwami Unii Europejskiej, wynikające z nowych strategicznych dokumentów Unii Europejskiej, mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, w tym w dziedzinie zrównoważonej produkcji konsumpcji, przyjaznego dla środowiska naturalnego "zielonego " systemu etykietowania, nowych celów i wyzwań w odniesieniu do polityki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego transportu, strategii zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawaniu szkodliwych odpadów i promocji recyklingu oraz rozwoju zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

ACT - Communication of October 8, 2007 from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, entitled "Small, Clean and Competitive: A Program to Help Small and Medium-Sized Enterprises Comply with Environmental Legislation"
Google Scholar

A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, more on its goals and priorities [in:] Wysokińska Z. and Witkowska J., Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk [European integration: Adaptation in Poland in the area of policies], PWE, Warsaw, 2004, chapter entitled "Polityka ochrony środowiska" [Environmental protection policy]
Google Scholar

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of February 21, 2002, entitled "Towards a Global Partnership for Sustainable Development" [COM(2002) 82 final - Not published in Official Journal], also compare with Baker S, Sustainable Development, Routledge-Taylor&Francis Group, London and New York, 2006, pp. 51-65
Google Scholar

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of October 6, 2006, "Mobilizing Public and Private Finance Towards Global Access to Climate-Friendly, Affordable, and Secure Energy Services: The Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund" [COM(2006) 583 final - Not published in the Official Journal]
Google Scholar

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan, Brussels, July 16, 2007, COM(2008) 397 final
Google Scholar

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of July 2, 2008, entitled "2007 Environment Policy Review" [COM(2008) 409 final - Not published in the Official Journal]
Google Scholar

Community Guidelines of April 1, 2008 on State Aid for Environmental Protection [Official Journal C 82 of 1.4.2008] http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/ev0003_en.htm
Google Scholar

Council Decision 93/98/EEC of February 1, 1993 on the Conclusion, on Behalf of the Community, of the Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel Convention) http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28043_en.htm
Google Scholar

Community Regulations: Council Regulation (EEC) No. 259/93 of February 1, 1993 on the Supervision and Control of Shipments of Waste within, into and Out of the European Community, Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on Shipments of Waste http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l11022_en.htm
Google Scholar

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, entitled "Greening Transport," Brussels, July 8, 2008, COM(2008) 433 final, and http://ec.europa.eu/transport/greening/doc/citizen/2008_07_greening_package_citizen_summary_pl.pdf
Google Scholar

Communication from the Commission of October 1, 2003, entitled "Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources" [COM(2003) 572 - Not published in the Official Journal]. The European Union sets out the main principles for formulating a European strategy aimed at reducing the environmental impact of resource use, taking as its basis the state of these resources and building on existing policies http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28167_en.htm
Google Scholar

Commission Communication of May 27, 2003, entitled "Towards a Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste" [COM (2003)301 - Official Journal C 76, March 25, 2004] http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28151_en.htm
Google Scholar

Communication from the Commission of October 19, 2007, entitled "Agenda for a Sustainable and Competitive European Tourism" [COM(2007) 621 final - Not published in the Official Journal]
Google Scholar

Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of April 21, 2004 on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28120_en.htm
Google Scholar

Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of January 15, 2008 concerning Integrated Pollution Prevention and Control http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28045_en.htm
Google Scholar

EUROPE 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Communication from the Commission, COM(2010) 2020, Brussels, March 3, 2010
Google Scholar

Joint Declaration by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States Meeting within the Council, the European Parliament, and the Commission on the Development Policy of the European Union, entitled "The European Consensus" [Official Journal C 46/01 of February 24, 2006]
Google Scholar

Jovanowic M. N. (2005), The Economics of European Integration: Limits and Prospects, Edward Elgar, Cheltenham, U. K., Northampton, Massachusetts, U. S. A., pp. 792-807
Google Scholar

Loennroth M. (2006), The Environment in the European Social Model, in Global Europe, Social Europe, edited by: A. Giddens, P. Diamonds, and R, Liddle, Polity Press, Cambridge, Malden, pp. 217-218
Google Scholar

OECD Science, Technology, and Industry Scoreboard 16 2007 - ISBN 978-92-64-03788-5-copyright OECD 2007, pp. 9-16
Google Scholar

Regulation (EC) No. 614/2007 of the European Parliament and of the Council of May 23, 2007 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE+) http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28021_en.htm
Google Scholar

Wysokińska Z., Making the Transition to a Green Economy Fair and Equitable: Positive Examples of the Former European Transition Economies for Developing and Low Income Countries, (June 23, 2011), contribution to the UNCTAD Symposium of June 22-24, 2011: "Making Trade and Finance Work for People and the Planet," Session Two: "Managing a Just Transition: The Green Economy and Green Jobs Agenda in Low-Income Countries"
Google Scholar

Wysokińska Z., Witkowska J. (2002), Integracja Europejska. Rozwój rynków [European integration: Market development], PWN, Warsaw
Google Scholar

Wysokińska Z., Witkowska J. (2004), Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk [European integration: Adaptation in Poland in the area of policies], PWE, Warsaw
Google Scholar

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/l21282_en.htm
Google Scholar

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l27063_en.htm
Google Scholar

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l27062_en.htm
Google Scholar

http://europa.eu/pol/env/index_en.htm
Google Scholar

http://www.unic.un.org.pl/cele.php
Google Scholar

The Millennium Development Goals Report, 2009; http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_ENG.pdf
Google Scholar

http://europa.eu/pol/env/index_pl.htm
Google Scholar

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_en.htm
Google Scholar

http://www.twojaeuropa.pl/1204/szczyt-klimatyczny-w-kopenhadze
Google Scholar

http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm
Google Scholar

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_en.htm
Google Scholar

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0401:FIN:pl:PDF
Google Scholar

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28197_en.htm
Google Scholar

http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/index_pl.htm
Google Scholar

Opublikowane

2012-01-13

Jak cytować

Wysokińska, Z. (2012). Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej i w gospodarcwe światowej – główne wybrane aspekty. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 14(3), 25-53. https://doi.org/10.2478/v10103-011-0017-z

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>