Śliwerski, A. „Trzy Generacje Terapii Poznawczo-Behawioralnych – rozwój I założenia Teoretyczne”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, nr 20, maj 2017, s. 5-30, doi:10.18778/1427-969X.20.01.