Śliwerski, A. (2017) „Trzy generacje terapii poznawczo-behawioralnych – rozwój i założenia teoretyczne”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (20), s. 5–30. doi: 10.18778/1427-969X.20.01.