Śliwerski, A. (2017). Trzy generacje terapii poznawczo-behawioralnych – rozwój i założenia teoretyczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (20), 5–30. https://doi.org/10.18778/1427-969X.20.01